Publicerad: 2021-06-11 19:44 | Uppdaterad: 2021-06-14 16:33

Unikt samarbete skapar förutsättningar för paradigmskifte inom vården

Forskning och teknik.
I en debattartikel visar KI hur samarbetet kring mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset kring precisionsmedicin så snabbt som möjligt ska kunna omsättas till konkret patientnytta. Foto: Getty Images

Idag publicerar Läkartidningen en debattartikel om det unika samarbetet som har startat mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset kring precisionsmedicin. Författare till debattartikeln är bland andra Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet och Björn Zoëga, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet med artikeln är att visa på hur det unika samarbetet så snabbt som möjligt ska kunna omsättas till konkret patientnytta.

Professor Anna Martling. Foto: Martin Stenmark.
Professor Anna Martling. Foto: Martin Stenmark

– Precisionsmedicin är framtidens sjukvård. Utvecklingen går så fort nu och vi kan både göra mer och bota fler. Vi kan få fram så mycket mer information som kan komma patienterna till gagn. Det möjliggör säkrare diagnostik, effektivare behandlingar, ger färre vårdskador och ökad överlevnad, säger professor Anna Martling vid Karolinska Institutet och överläkare på Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset, en av medförfattarna till debattartikeln.

I februari 2021 inrättades Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK), ett nära samarbete i syfte att ge ytterligare kraft till den här positiva utvecklingen. Uppdraget är att skapa organisatoriska förutsättningar för införandet av precisionsmedicin i sjukvården.

Porträttbild av Anna Wedell, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Anna Wedell, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Foto: Stefan Zimmerman Foto: Stefan Zimmerman

–  Vi ska skapa ramar och förutsättningar för att implementera forskning till vård och omsätta teori till praktik genom att underlätta samarbete över gränserna, säger Anna Wedell, professor, överläkare och tf föreståndare för PMCK. Det handlar om att göra spetsforskning och den snabba teknikutvecklingen till konkret vård för patienter.

Under 2021 etableras precisionsmedicinska forum inom ramen för samarbetet: Cancer och Sällsynta sjukdomar är redan på plats och flera andra är under uppbyggnad och planerade, till exempel inom neurologi, infektion, reumatologi och psykiatri. På lite längre sikt är målet att successivt sprida det här till ännu fler teknik- och sjukdomsområden.