Publicerad: 2024-01-09 02:00 | Uppdaterad: 2024-03-05 16:44

Tydligt samband mellan autoimmun sjukdom och förlossningsdepression

3D-renderad bild av neuroncell.
Sambandet var starkast för den neurologiska sjukdomen MS, där risken var närmast fördubblad åt båda håll. Bild: Getty Images

Kvinnor med autoimmuna sjukdomar har högre risk att drabbas av depression under graviditeten och efter förlossningen. Omvänt har kvinnor som tidigare haft en förlossningsdepression förhöjd risk att utveckla autoimmuna sjukdomar. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry.

Vid autoimmuna sjukdomar angriper immunsystemet felaktigt den egna vävnaden i kroppen. Några av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna är glutenintolerans (celiaki), autoimmun sköldkörtelsjukdom, ledgångsreumatism, typ 1-diabetes och multipel skleros (MS).  

I den aktuella studien har forskare använt data från det Medicinska födelseregistret och identifierat alla kvinnor som fött barn i Sverige mellan 2001 och 2013 – totalt mer än 815 000 kvinnor och närmare 1,3 miljoner graviditeter. Av dessa hade drygt 55 000 kvinnor diagnostiserats med depression under graviditeten eller inom ett år efter förlossningen.  

Sedan analyserade forskarna förekomsten av 41 olika autoimmuna sjukdomar hos kvinnor med förlossningsdepression jämfört med kvinnor utan depression. De inkluderade även drabbade kvinnors systrar för att kontrollera för familjefaktorer som gener och uppväxtmiljö. 

Emma Bränn, forskare, Institutet för Miljömedicin
Emma Bränn, forskare, Institutet för Miljömedicin. Foto: Privat

Starkast samband för MS

 Resultaten visar att det finns ett dubbelriktat samband mellan förlossningsdepression och autoimmun sköldkörtelsjukdom, psoriasis, MS, ulcerös kolit och celiaki. Överlag hade kvinnor med en autoimmun sjukdom 30 procent högre risk att drabbas av förlossningsdepression. Omvänt hade kvinnor med förlossningsdepression 30 procent högre risk att senare få en autoimmun sjukdom. 

Sambandet var starkast för den neurologiska sjukdomen MS, där risken var närmast fördubblad åt båda håll. Sambandet var även starkare hos kvinnor som inte tidigare haft en psykiatrisk diagnos. 

– Vår studie tyder på att det finns en immunologisk mekanism bakom förlossningsdepression och att autoimmuna sjukdomar bör ses som en riskfaktor för denna typ av depression, säger Emma Bränn, forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet och studiens förstaförfattare. 

Kan få allvarliga konsekvenser

Forskarna kommer nu fortsätta att undersöka de långsiktiga effekterna av depression under graviditeten och det första året efter förlossningen. 

– Depression under denna känsliga period kan få allvarliga konsekvenser för både kvinnan och barnet. Vi hoppas att våra resultat ska underlätta för beslutsfattare att styra medel till mödrahälsovården så att fler kvinnor kan få stöd och hjälp i tid, säger Emma Bränn. 

Eftersom det är en observationsstudie går det inte att dra slutsatser om orsakssamband. Studien har finansierats av Karolinska Institutet, Forte, Vetenskapsrådet och Icelandic Research Fund. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter. 

Publikation

“Bidirectional association between autoimmune disease and perinatal depression: a nationwide study with sibling comparison”, Emma Bränn, Yufeng Chen, Huan Song, Krisztina D. László, Brian M. D’Onofrio, Elgeta Hysaj, Catarina Almqvist, Henrik Larsson, Paul Lichtenstein, Unnur A. Valdimarsdottir, Donghao Lu, Molecular Psychiatry, online 9 januari 2024, doi: 10.1038/s41380-023-02351-1.