Publicerad: 2021-11-08 13:39 | Uppdaterad: 2021-11-08 13:39

Två KI-forskare tilldelas pris från Arvid Carlsson fonden

Porträtt på Lars Farde och Kjell Fuxe
Lars Farde och Kjell Fuxe får pris från Arvid Carlsson Fonden. Foto: N/A

Professorerna Lars Farde och Kjell Fuxe tilldelas stiftelsen Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning i Arvid Carlssons anda. Priserna utgörs av diplom och forskningsanslag om 700 000 kronor.

Lars Farde vid institutionen för klinisk neurovetenskap var bland de första som applicerade avancerad positronemissionstomografi för att adressera kliniskt viktiga psykiatriska frågeställningar och belönas för att alltsedan dess ha publicerat en lång rad betydelsefulla arbeten i vilka han bland annat ökat vår kunskap om psykofarmakas verkningssätt.

Kjell Fuxe vid institutionen för neurovetenskap är en sann pionjär inom transmissionsforskningen som belönas för sina banbrytande studier av de monoaminerga neuronens utbredning, dopaminerga receptoragonister, receptor-receptor-interaktioner och hjärnans volymtransmission.

Om Arvid Carlsson Fonden

Arvid Carlsson Fonden etablerades 2002 för att hedra Nobelpristagaren Arvid Carlssons framstående forskargärning. Arvid Carlsson Fonden främjar forskning och utbildning med inriktning på sjukdomar i hjärnan . Fonden främjar dessutom insatser för att förbättra metoderna för behandling av psykiatriska och neurologiska sjukdomar genom tillämpning av nya forskningsrön.