Publicerad: 2018-10-23 15:41 | Uppdaterad: 2018-10-23 15:41

Två KI-forskare får medel i VR:s utlysning till projekt inom livsvetenskaper 2018

Två forskare från Karolinska Institutet får medel i Vetenskapsrådets utlysning till proof of concept-projekt inom livsvetenskaper 2018. De beviljas 950 000 kronor var för att vidareutveckla sina forskningsresultat.

Syftet med Vetenskapsrådets utlysning till proof of concept inom livsvetenskaper är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat.

I årets utlysning får två forskare vid Karolinska Institutet 950 000 kronor vardera.

Anna Färnert, institutionen för medicin i Solna, får bidrag till ett projekt om nya metoder för att studera antigenspecifika immunsvar.

Mats Axel Atterdag Persson, anknuten till institutionen för klinisk neurovetenskap, får bidrag till ett projekt om diagnostik för autoantikroppar vid psykiatriska tillstånd.

Totalt beviljades i år 14 miljoner kronor till femton ansökningar.

Bidraget ger den som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat genom att fördjupa den vetenskapliga eller tekniska verifieringen och genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Till årets utlysning inkom 36 ansökningar: 13 från män och 23 från kvinnor. Beviljandegraden var 31 procent för kvinnor och 48 procent för män.