Publicerad: 2018-01-15 09:44 | Uppdaterad: 2021-02-17 17:09

Två KI-forskare antagna till programmet Wallenberg Clinical Fellows

Forskarna Petter Brodin och Carl Sellgren Majkowitz vid Karolinska Institutet har antagits till forskningsprogrammet Wallenberg Clinical Fellows, vilket innebär ett treårigt anslag som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Petter Brodin är forskarassistent vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och Science For Life Laboratory, samt ST-läkare i barnmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Hans forskning handlar om hur nyfödda barns immunsystem formas av miljöfaktorer som bakterier, virus och födoämnen. Tillsammans med sin forskargrupp har han utvecklat en helt unik experimentell metod som bygger på en ny provtagningsmetod.

Carl Sellgren Majkowitz är forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Carl Sellgren Majkowitz vill tillsammans med sin forskargrupp ta fram en ny behandling för personer som lider av schizofreni och bipolära syndrom som inte ger lika mycket biverkningar som nuvarande behandlingar.

Syftet med forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows är att stimulera svenska läkares kliniska forskning och att identifiera morgondagens forskningsledare i en klinisk miljö. Programmet vänder sig i första hand till yngre läkare. Bakom satsningen står Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, med vetenskapligt stöd av Kungliga Vetenskapsakademien.