Publicerad: 2019-04-03 11:22 | Uppdaterad: 2023-12-20 17:02

Trött hjärna tolkar omvärlden negativt

Foto: Pixabay, CC0

En natts dålig sömn gör dig inte bara trött och ouppmärksam – det gör också att du tolkar omvärlden på ett mer negativt sätt och lättare tappar humöret. Är du pollenallergiker är också risken stor att du redan från början har störd sömn på ett eller annat vis. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet, där resultatet av en natts frånvaro av sömn bland annat studerades med hjälp av hjärnavbildning.

Sandra Tamm. Foto: Adam Renberg

– På sikt kan resultaten bidra till förståelse av hur långvarigt störd sömn, sömnighet och trötthet bidrar till psykiatrisk sjukdom, exempelvis genom att öka risken för depression, säger Sandra Tamm, som inom kort presenterar sin doktorsavhandling vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Det är känt sedan tidigare att sömnbrist kan påverka hur människor reagerar på känslomässiga intryck. I den nu aktuella doktorsavhandlingen har Sandra Tamm och hennes kollegor använt funktionell magnetkamerateknik och positronemissionstomografi för att under experimentella förhållanden undersöka tre olika så kallade emotionella funktioner.

Det som undersöktes var: emotionell smitta, det vill säga den naturliga tendens vi har att i ansiktsuttryck spegla andras känslor; empati för smärta, alltså hur vi reagerar på att andra människor utsätts för smärta; och emotionell reglering, det vill säga hur bra vi är att viljemässigt kontrollera vår känslomässiga reaktion på bilder med starkt engagerande innehåll.

I en studie undersöktes också låggradig inflammatorisk aktivitet i hjärnan som en möjlig mekanism bakom ospecifika symptom som sömnighet, trötthet och depressiva symptom hos patienter med svår säsongsbunden allergi. Totalt deltog 117 personer i olika åldrar vid flera tillfällen i avhandlingens delstudier.

Ett mer negativt stämningsläge

Resultaten av de olika delstudierna visar att experimentellt orsakad sömnbrist leder till det forskarna kallar negativitetsbias, det vill säga ett mer negativt stämningsläge och mindre positiva känslor samt försämrad förmåga att reglera emotioner. Effekten på förmåga att känna empati för andras smärta påverkas däremot inte lika mycket, enligt avhandlingen. Sur och trist på morgonen kanske, men vi bryr oss ändå om partnern råkar bränna sig på tevattnet.

När det gäller de allergiker som deltog i studierna sågs störd sömn både under och utanför pollensäsong. Under pollensäsongen ökade andelen djupsömn hos allergikerna jämfört med övrig tid på året.

– Tyvärr kunde vi inte spåra de bakomliggande mekanismerna för emotionella förändringar efter sömnbrist mätt med funktionell magnetkamerateknik. Hos personer med pollenallergi fanns det tecken på inflammation när det mättes i blodet, men inte i hjärnan, säger Sandra Tamm.

Arbetet med doktorsavhandlingen har finansierats med anslag från bland annat Stockholm Stress Center, Riksbankens Jubileumsfond, Hjärnfonden, Karolinska Institutet och Region Stockholm. Huvudhandledare har varit professor Mats Lekander, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Disputation äger rum 5 april 2019.

Doktorsavhandling

A neuroimaging perspective on the emotional sleepy brain
Sandra Tamm, Karolinska Institutet 2019, ISBN: 978-91-7831-373-0