Publicerad: 2020-06-30 08:27 | Uppdaterad: 2020-06-30 13:16

Tre postdoktorer från NVS tilldelas forskningsanslag från Strat Neuro

De får 750 000 kr var under ett år.

Hong Xu, Sektionen för klinisk geriatrik, ”Untangling the links between dementia and chronic kidney disease”.

Luana Naia, Sektionen för neurogeriatrik, ”Mitochondria on the road: neuroglial crosstalk in Alzheimer’s disease”.

Luis Enrique Arroyo-García, Sektionen för neurogeriatrik, ”Gamma oscillation desynchronization as the earliest functional impairment in Alzheimer’s Disease: Development of a potential treatment and clinical translation”.