Publicerad: 2021-10-08 09:25 | Uppdaterad: 2021-10-11 10:05

Tre KI-forskare får SSMF:s Stora Anslag 2021

Tre KI-forskare har fått SSMF:s Stora Anslag ett av landets största medicinska anslag. Forskarna tilldelas medel för fyra års forskning på hel- eller halvtid med målet att etablera en självständig vetenskaplig karriär. Vid årets utlysning bedömdes 153 ansökningar varav åtta beviljades.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar årligen ut SSMF:s Stora Anslag till yngre, lovande medicinska forskare. Årets anslagsmottagare från KI är:

Laurence Picton vid institutionen för neurovetenskap får  6 800 000 kronor i anslag för 4 års forskning på heltid för projektet Däggdjurs intraspinala proprioception för motorisk funktion och utveckling.

Ernesto Sparrelid vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik får 6 775 200 kronor i anslag för 4 års forskning på halvtid för projektet Kartläggning av immunsystemet i människans gallgångar med syfte att upptäcka mål för nya behandlingsmetoder och individualisera vården för patienter med primär skleroserande kolangit och gallvägscancer.

Susanna Brauner vid institutionen för klinisk neurovetenskap får 5 256 000 kronor i anslag för 4 års forskning på halvtid för projektet Myastenia gravis: Mot förbättrad prognos och behandling.