Publicerad: 2024-06-18 11:56 | Uppdaterad: 2024-06-18 12:22

Tre forskarteam vid KI får Hjärt-Lungfondens nya Jubileumsanslag

(Fr v) Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens ordförande, Elizabeth Arkema och Pernilla Darlington, båda forskare vid KI, och Prins Daniel vid överlämnandet av Jubileumsanslaget.
(Fr v) Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare, Elizabeth Arkema och Pernilla Darlington, båda forskare vid KI, och Prins Daniel vid överlämnandet av Jubileumsanslaget. Foto: Kristian Pohl/Hjärt-Lungfonden

Sedan 1904 stödjer Hjärt-Lungfonden på flera olika sätt forskningen om hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Bland annat genom generösa anslag till forskare. I år firar organisationen 120 år och en av höjdpunkterna är instiftandet av ett nytt stort forskningsanslag. När Hjärt-Lungfonden nu delar ut sitt Jubileumsanslag till sex forskarteam, är tre av dessa verksamma vid Karolinska Institutet.

Hjärt-Lungfondens nyinstiftade Jubileumsanslag består av fem miljoner kronor som fördelas under en treårsperiod. Anslaget är ämnat för samverkansprojekt där en klinisk forskare och en translationell forskare ingår. 

Ansökningarna har bedömts av en internationell bedömargrupp. 

Svårt läge i karriären

Forskare som har disputerat för 7-15 år sedan är kvalificerade att söka Jubileumsanslaget. Hjärt-Lungfondens forskningsråd har identifierat att många forskare i denna fas av sin karriär har svårt att få anslag. 

Det innebär bland annat att en betydande andel forskare i 40-årsåldern väljer att lämna forskningen. Därför är det nya anslaget riktat till denna grupp. 

Tre forskarteam vid KI har tilldelats Hjärt-Lungfondens Jubileumsanslag. 

Mottagarna vid KI

Zhichao Zhou och Linda Mellbin tar emot årets Jubileumsanslag.
Zhichao Zhou och Linda Mellbin tar emot årets Jubileumsanslag. Foto: Kristian Pohl/Hjärt-Lungfonden

Forskarteam: Zhichao Zhou, docent vid institutionen för medicin, Solna, och Linda Mellbin, forskare vid samma institution.

Projekt: Icke-kodande RNA i erytrocyter som mediator och biomarkör till kardiovaskulär skada vid diabetes

Projektbeskrivning: Patienter med typ 2 diabetes har ökad risk att drabbas av åderförkalkning som leder till hjärtinfarkt och stroke. En bidragande orsak är nedsatt funktion i blodkärlens endotelceller, det innersta cellagret i blodkärlet. 

De röda blodkropparna innehåller icke-kodande (nc) RNA, som kan styra endotelcellernas funktion. Forskarna studerar de röda blodkropparnas skadliga effekt på kärlfunktion vid diabetes, och utforskar ncRNA i blodkropparna som möjlig biomarkör för framtida hjärt-kärlhändelser.

Forskarteam: Elizabeth Arkema, docent vid institutionen för medicin, Solna, och Pernilla Darlington, forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Projekt: Nya möjligheter till individualiserad prognosbedömning vid sarkoidos

Projektbeskrivning: Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom där sjukdomsbilden varierar från avsaknad av symtom till betydande symtom och funktionsnedsättning. Här vill man undersöka faktorer av betydelse för utveckling av kronisk sarkoidos, med fokus mot lungfibros via information från patientregister. 

Från resultaten vill man förstå sjukdomens utveckling och behandlingars effekter och varför en del patienter utvecklar kronisk sjukdom med nedsatt lungfunktion som följd. I förlängningen kan detta ge en mer individanpassad vård.

(Fr v) Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare, med  Ljubica Perisic Matic och , Anton Razuvajevbåda forskare vid KI, och Prins Daniel vid överlämnandet av Jubileumsanslaget.
(Fr v) Kristina Sparreljung med Ljubica Perisic Matic, Anton Razuvaev och Prins Daniel vid överlämnandet av Jubileumsanslaget. Foto: Kristian Pohl/Hjärt-Lungfonden

Forskarteam: Ljubica Perisic Matic, docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, och Anton Razuvaev, forskare vid samma institution.

Projekt: Dags att individualisera behandlingen av patienter med benartärsjukdom

Projektbeskrivning: Mer än 25 procent av alla som fyllt 65 år har benartärsjukdom och för många drabbade kan det leda till amputation och hota överlevnaden. Orsaken är proppbildning på grund av åderförkalkning. Idag saknas tillräckliga läkemedelsbehandlingar och biomarkörer för att minska risken för de värsta konsekvenserna. 

Man vill nu utforska en biobank med moderna metoder för att som yttersta mål nå skräddarsydda behandlingsalternativ som förebygger och minskar risken för återkommande förträngningar efter kirurgiska ingrepp.

Porträtt av Stephen Malin.
Stephen Malin. Foto: Kristian Pohl/Hjärt-Lungfonden

Ytterligare en KI-forskare, docent Stephen Malin vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas Hjärt-Lungfondens Jubileumsanslag för ett projekt i samarbete med docent Andreas Edsfeldt vid Lunds universitet.

Projekt: Förebyggande av kardiovaskulär sjukdom genom specifika mål i utvecklingen av åderförkalkningsplack

Projektbeskrivning: För att effektivt minska hjärt-kärlsjukdom måste utvecklingen av åderförkalkning bromsas i ett tidigt skede. Idag är de senare faserna av åderförkalkningssjukdomen mer kända och behandlingarna riktar sig främst mot att hindra återinsjuknande i hjärtinfarkt. 

I projektet planerar man att hitta processer som styr bildningen av åderförkalkningsplack. Målet är att identifiera personer med tidig utveckling av åderförkalkning samt nya behandlingar för att bromsa åderförkalkningen i olika faser av sjukdomsförloppet.