Skip to main content
Publicerad: 2019-10-07 15:42 | Uppdaterad: 2019-10-08 14:11

Transpersoners mentala hälsa förbättrades efter könsbekräftande operation

Transpersoner som vårdats med könsbekräftande kirurgi har mindre behov av psykiatrisk vård och lägre risk för självmordsförsök ju längre tiden gått efter avslutad behandling. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Yale School of Public Health som har publicerats i The American Journal of Psychiatry.

Missing ALT text.
Richard Bränström, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Studien granskade behandlingsdata från hela den svenska befolkningen mellan 2005 och 2015, inklusive fler än 2,600 transpersoner. Av dessa individer fick cirka 70 procent hormonbehandling och nästan hälften, 48 procent, genomgick minst en könsbekräftande operation. Nästan alla som opererades behandlades också med hormoner. Färre än en tredjedel, 29 procent, fick ingen behandling alls.

Bland personer som genomgick könsbekräftande kirurgi minskade behovet av vård för depression och ångest med 8 procent per år efter operationen. Ingen tydlig minskning av depression och ångest sågs kopplat till hur länge man behandlas med könsbekräftande hormonbehandling.

Enligt forskarna ger resultatet stöd för att erbjuda könsbekräftande kirurgisk behandling till de transpersoner som efterfrågar det.

Studien fann också att jämfört med hela befolkningen hade transpersoner:

  • sex gånger så stor risk att drabbas av depression och ångest
  • mer än tre gånger så stor risk att behandlas med antidepressiva mediciner
  • mer än sex gånger så stor risk att bli inlagda på sjukhus efter ett självmordsförsök.

– Även om könsbekräftande operation minskade behovet av psykiatrisk vård så sökte transpersoner fortfarande psykiatrisk vård i högre utsträckning än allmänheten i stort. Detta tyder på ett stort behov av att utöka tillgängligheten av psykiatrisk vård och andra behandlingsformer för den här globalt växande gruppen, säger Richard Bränström, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och studiens huvudförfattare.

Forskningen finansierades delvis med hjälp av Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Publikation

Reduction in Mental Health Treatment Utilization Among Transgender Individuals After Gender-Affirming Surgeries: A Total Population Study,” R Bränström, J Pachankis, The American Journal of Psychiatry, Oct. 4, 2019, DOI: 10.1176/appi.ajp.2019.19010080

Denna artikel är baserad på pressmeddelanden från Yale School of Public Health och American Psychiatric Association.