Publicerad: 2018-05-16 14:18 | Uppdaterad: 2018-05-23 15:25

Torsten Söderbergs medicinprofessur till Thomas Perlmann

Thomas Perlmann, foto: Ulf Sirborn.

KI-forskaren Thomas Perlmann tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2017 för sin ”banbrytande forskning kring hur dopaminproducerande nervceller utvecklas”. Anslaget är på 10 miljoner kronor under en femårsperiod.

Går det att få den mänskliga hjärnan att nybilda dopaminceller och på så vis reparera sig själv från allvarliga sjukdomar som Parkinsons? Det är en av de centrala frågeställningarna i Thomas Perlmanns forskning. Han är professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och har precis flyttat in med sin forskargrupp i KI:s nya laboratoriebyggnad Biomedicum i Solna.

– Det här bidraget kommer vid en väldigt lyckad tidpunkt, precis när vi planerar att ta forskningen mot delvis nya inriktningar. Det betyder oerhört mycket för våra möjligheter att komma vidare, säger Thomas Perlmann i ett pressmeddelande från Kungliga Vetenskapsakademien.

Förlusten av dopaminceller

Thomas Perlmanns forskning handlar om att förstå hur nervcellerna bildas i fosterstadiet och vad det är som gör att stamcellerna blir just dopaminceller. Förlusten av dopaminceller är förknippad med många av de allvarliga symptom som drabbar patienter med Parkinsons sjukdom. Störningar i dopamincellernas funktion är även associerad med andra allvarliga sjukdomstillstånd, till exempel schizofreni, autism och drogberoende.

– Vi vill förstå varför det normalt inte sker någon nybildning av den här typen av nervceller hos människor när flera djurarter kan nybilda celler. Det är en viktig grundläggande frågeställning inom biologin, men det vore också väldigt spännande om man kan få hjärnan att reaktivera nybildningen av nervceller och på så sätt få hjärnan att reparera sig själv. Om vi hittade den mekanismen skulle det öppna för möjligheterna att bota eller åtminstone förbättra prognosen för människor som har drabbats av exempelvis Parkinsons sjukdom, säger han.

Om professuren

Torsten Söderbergs Stiftelse delar ut anslag till vetenskaplig forskning inom framförallt ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap. Stiftelsens akademiprofessur i medicin ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att möjliggöra för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning under fem år vid en svensk medicinsk fakultet. Anslagen bereds och beslutas av Kungliga Vetenskapsakademien efter peer-review-förfarande.