Publicerad: 2022-11-03 18:59 | Uppdaterad: 2022-11-24 16:59

Torkel Klingberg får Läromedelsförfattarnas särskilda pris 2022

Note pad with a newly sharpened pencil.
Anteckningsblock med en vässad penna. Foto: Flickr

Läromedelsförfattarnas särskilda pris 2022 går till hjärnforskaren Torkel Klingberg, som tar emot en prissumma på 50 000 kronor. Syftet med priset är att hylla författarskapet bakom läromedel och kurslitteratur, samt att lyfta deras viktiga roll i Utbildningssverige.

porträttbild Torkel Klingberg.
Torkel Klingberg får Läromedelsförfattarnas särskilda pris 2022. Foto: Kajsa Göransson

Läromedelsförfattarnas särskilda pris är en av tre kategorier i Läromedelsförfattarnas pris som delas ut årligen för författare som skriver läromedel och kurslitteratur. Det är tredje året som priset delas ut.

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap, tilldelas priset med följande motivering:

"Torkel Klingbergs forskning om barns hjärnutveckling kopplad till inlärning och träning ger förståelse för hur barn bäst kan ta till sig ny kunskap, exempelvis hur matematiska färdigheter kan kopplas till utveckling av arbetsminnet. De nya rönen har stor betydelse för skolan och för dem som skriver läromedel. Torkel Klingberg har genom sitt författarskap och genom kontakter med skolan spridit kunskap om hur lärande fungerar i samspel mellan psykologi och neurovetenskap."