Publicerad: 2020-03-09 16:17 | Uppdaterad: 2020-04-28 16:43

The New York Times om fysisk aktivitet och psykisk hälsa hänvisar till NASP:s europeiska studie

Physical acitvity

I en artikel publicerad i The New York Times den 2 februari 2020 diskuterar Dr. Perry Klass aktuell forskning och förhållandet mellan risken för depression och brist på fysisk aktivitet bland unga.

I sin artikel hänvisar Dr. Klass till nyligen genomförda studier där resultaten har visat att träning, av vilket slag som helst, kan förknippas med psykiska hälsofördelar, så som lägre nivåer av depression och ångest samt förbättring av sömnkvalitet.  

En av de nämnda studierna (McMahon et al. 2017) är en publikation baserad på data som samlats in från studien Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE). SEYLE var en randomiserad kontrollerad studie som studerade skolbaserade psykiskt hälsofrämjande program för unga, där Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Karolinska Institutet fungerade som det koordinerande centrat.    

Utöver iakttagelsen att fysisk aktivitet kan förknippas med förbättrad psykisk hälsa och välbefinnande bland unga, fann McMahon och SEYLE-teamet också att deltagande i fysiska gruppaktiviteter ger en extra fördel utöver aktiviteter som utförs ensamma.  

Grupp- och skolbaserade insatser som fokuserar på att främja den psykiska hälsa hos unga bör förespråka fysisk aktivitet och engagemang i individuell och/eller lagidrott.

Kontakt