Publicerad: 2016-10-31 10:40 | Uppdaterad: 2016-10-31 14:21

Teresa Daraio och Muhammad Irfan får Rolf Lufts Stipendium 2016

Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforsknings stipendium 2016 går till Teresa Daraio och Muhammad Irfan, båda doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Teresa Daraio

Teresa Daraio har visat betydelsen av ett protein (SNAP-25), som finns både i Betaceller och i hjärnan, för sockerkontroll och risk att utveckla metabola syndromet (ökad vikt, höga blodfetter, prediabetes eller diabetes). Hon ska i samarbete med forskare i Slovenien studera hur detta protein reglerar insulin-frisättning.

Muhammad Irfan

Muhammad Irfan ska under handledning i New York, USA, studera hur samma protein (SNAP-25) påverkar hjärnans förmåga att lagra information (d.v.s. minnet) och hur hjärnan påverkas vid metabol sjukdom.

Stipendieutdelning

Stipendiet delas ut torsdagen den 1 december 2016 kl 16:30 i Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Program och anmälan

Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning har sedan 2007, utlyst stipendium till unga diabetesforskare, post docs och doktorander vid svenska universitet. Hittills har unga forskare vid Lunds, Uppsala, Göteborgs, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet tilldelats stipendium, som möjliggjort för dem att genom besök hos forskargrupper vid andra universitet fördjupa sig i sin forskning om diabetes och dess följdsjukdomar.