Publicerad: 2014-05-26 16:37 | Uppdaterad: 2014-05-26 16:47

TBE hos barn kan ge besvär på sikt

En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att barn som drabbas av virusinfektioner i hjärnan betydligt oftare än man tidigare trott får kvarstående besvär av typen koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Forskarna har framförallt undersökt barn som drabbats av den fästingburna sjukdomen TBE i Stockholmsområdet.

Virusinfektioner i hjärnan (encefalit) är relativt ovanliga men kan vara mycket allvarliga. Dödsfall förekommer och många drabbade riskerar att få bestående skador eller besvär under lång tid efter att de insjuknat. Hittills har det dock inom sjukvården funnits en uppfattning att barn klarar encefaliter bättre än vuxna.

I den nu aktuella doktorsavhandling har läkaren Åsa Fowler och hennes kollegor vid Karolinska Institutets institution för kvinnors och barns hälsa på olika sätt studerat barn som drabbats av encefalit och TBE, det vill säga fästingburen encefalit (tick-born encephelitis), i Stockholm mellan åren 2000 och 2010. De har bland annat intresserat sig för orsakerna till att barnen blir sjuka och om besvär kvarstår efter en längre tid. Resultaten visar att TBE-viruset är den vanligaste orsaken till encefalit hos barn i Stockholm, något som liknar hur det ser ut på andra håll i Europa där det TBE är vanligt. För de flesta barn debuterar encefalit med feber och medvetandepåverkan i det akuta insjuknandet, men vid TBE är symptomen ofta mer vaga och ospecifika.

En stor andel barn med akut encefalit och TBE visade sig ha långdragna eller kvarstående besvär vid uppföljning. De besvär som dominerar är kognitiva svårigheter med minne och koncentration, personlighetsförändring, trötthet och huvudvärk. Barn som tillfrisknade gjorde så inom 12 månader. Något som överraskade forskarna var att det inte gick att använda den kliniska bilden från det akuta skedet för att förutsäga vilka barn som skulle få mer långvariga problem eller ej.

– Eftersom fästingorsakad encefalit kan vara svår att diagnostisera är det viktigt med EEG-undersökning och analys av ryggmärgsvätska när man misstänker hjärnpåverkan. I dagsläget bör också alla barn med encefalit eller TBE erbjudas uppföljning, och vi behöver utveckla analysmetoderna så att vi snabbare kan hitta barn som riskerar problem på sikt, säger Åsa Fowler.

Disputation sker den 28 maj 2014 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, där Åsa Fowler också är verksam som läkare. Huvudhandledare har varit docent Ronny Wickström, Karolinska Institutet. Avhandlingsarbetet har finansierats genom anslag från Stiftelsen Stockholm Odd Fellow, Sällskapet Barnavård, Stiftelsen Samariten, Linnea och Josef Carlssons Stiftelse, Stiftelsen Frimurare Barnhuset, Drottning Silvias Jubileumsfond, Karolinska Institutet, Jerring Fonden, Svenska Försäkringsföreningen samt Magnus Bergvalls Stiftelse.

Doktorsavhandling

Acute Encephalitis in Childhood: Clinical Characteristics and Outcome – with Special Reference to Tick-Borne Encephalitis
Åsa Fowler, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, maj 2014, ISBN: 978-91-7549-507-1