Publicerad: 2018-08-26 14:49 | Uppdaterad: 2018-08-27 13:20

Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt hindrar inte hjärtsvikt

Person med syrgasmask

Syrgasbehandling förebygger inte utveckling av hjärtsvikt och minskar inte heller risken att dö på lång sikt vid misstänkt hjärtinfarkt. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en stor svensk studie för första gången. Studien presenteras under kardiologikongressen European Society of Cardiology (ESC) i München, samtidigt som den publiceras i tidskriften Circulation. Forskarna räknar med att resultaten kommer att påverka vårdrekommendationerna för hjärtinfarktsbehandling i hela världen.

Syrgas har använts vid vård av patienter med hjärtinfarkt i över hundra år, trots att behandlingen inte har haft någon vetenskapligt belagd effekt på patienter med normal syresättning i blodet. Under 2000-talet har forskarvärlden börjat misstänka att syrgasbehandling vid hjärtinfarkt är verkningslös – eller till och med kan vara skadlig.

Robin Hofmann– Vår nya studie fyller en central kunskapslucka kring behandling av hjärtinfarkt. För ett år sedan kunde vi konstatera att syrgasbehandling inte verkar minska risken att dö upp till ett år senare. Nu kan vi bekräfta detta fynd också på lång sikt och även visa att syrgasbehandling inte heller minskar utvecklingen av hjärtsvikt, vilken är den mest befarade komplikationen av hjärtinfarkt. Baserat på detta kan man numera sluta använda syrgas rutinmässigt och sjukvårdspersonalen kan i stället koncentrera sig på mer effektiva åtgärder och skyndsam transport till sjukhuset, säger Robin Hofmann, biträdande överläkare och ansvarig forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, på Karolinska Institutet.

Studien DETO2X-AMI genomfördes på 35 svenska sjukhus där 6 629 patienter med misstänkt hjärtinfarkt slumpvis behandlades med eller utan syrgas. Resultatet visar att syrgasbehandling inte är skadligt, men att det inte heller ökar överlevnad eller minskar komplikationer som utveckling av hjärtsvikt eller nya hjärtinfarkter.

Forskningen finansierades av Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet.

Publikation

”Long-term effects of oxygen therapy on death or hospitalization for heart failure in patients with suspected acute myocardial infarction”
Tomas Jernberg, Robin Hofmann, et al for the DETO2X-SWEDEHEART investigators
Circulation, 26 augusti 2018, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036220.