Publicerad: 2022-07-07 15:27 | Uppdaterad: 2022-07-08 09:29

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag 2020 tilldelas Elizabeth Arkema och Marcus Buggert

Hagbergs stiftelse har beslutat att tilldela Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag till Elizabeth Arkema och Marcus Buggert. Priset består dels av ett personligt pris på 150 000 kronor och dels ett forskningsanslag om 320 000 kronor. Priset kommer att delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2021.

Portätt av Elizabeth Arkema
Elizabeth Arkema. Foto: Prospect Photography

Elizabeth Arkema vid Institutionen för Medicin i Solna tilldelas priset "för sina populationsbaserade studier om den inflammatoriska sjukdomen sarkoidos".

Hon har byggt ett datalager som utnyttjar kraften i Sveriges hälsovårdsdata i kombination med biobankade blodprover från väl karakteriserade och longitudinella kliniska kohorter. Elizabeths forskning fokuserar på att identifiera kopplingarna mellan gener, inflammation och livsstilsfaktorer som orsakar sarkoidos, och hur dessa faktorer kan användas för att identifiera nya fenotyper och förutsäga prognoser.

Porträtt av Marcus Buggert.
Marcus Buggert. Foto: Melker Dahlstrand

Marcus Buggert vid Institutionen för medicin i Huddinge får priset “för sina studier om specifika populationer av T-celler och deras betydelse för vårt försvar mot virusinfektioner."

Marcus Buggerts forskning syftar till att använda sig av nya teknikplattformar på modellsystem samt unika patientmaterial för att kunna besvara hur T-celler känner igen samt bekämpar virusinfektioner samt tumörer i vävnader. Denna kunskap kan öka vår förståelse för hur T-celler kontrollerar virus samt tumörer och i framtiden leda till nya behandlingsstrategier mot dessa sjukdomar.

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom medicin och biokemi, och delar varje år ut ett personligt pris till en manlig och en kvinnlig framstående ung forskare i Sverige. Stiftelsens anslag och pris går vartannat år till de olika kategorierna. I nomineringen samarbetar stiftelsen med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet.

Sven Hagberg (1894-1961) var civilingenjör och spannmålskemist. Han utvecklade en ny metod för att mäta bakningsegenskaper hos mjöl som idag används över hela världen. Ebba-Christina Hagberg (1900-1972) var engagerad i föreningsarbete och delade sin makes intresse för främmande kulturer.