Publicerad: 2024-03-15 11:05 | Uppdaterad: 2024-03-20 12:45

Studie pekar på vikten att kontrollera blodsockret hos mödrar vid diabetes

gravid kvinna som tar finger blodprov
Gravid diabetiker Foto: Getty images

Förbättrad blodsockerkontroll i diabetes skyddar äggcellerna men inte moderkakan och fostermiljön, enligt forskare från Karolinska Institutet. Deras nya fynd som nu publiceras i EMBO Reports som omslagsartikeln baseras på studier av svensk registerdata, djurmodeller och mänskliga prover.

Diabetes är ett tillstånd där blodsockernivåerna är höga. Typ 1-diabetes är en typ av diabetes där en autoimmun reaktion förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln, vilket leder till högre blodsockernivåer. Typ 1-diabetes debuterar normalt sett i barn- och ungdomsåldern, och patienter är därför ofta påverkade under deras reproduktiva ålder.

Tidigare studier har identifierat att när blodsockernivåerna är mycket höga så är äggcellerna påverkade, vilket leder till metabol dysfunktion i nästkommande generation. Dock så har behandlingsalternativen för patienter med typ 1-diabetes ständigt förbättrats med tiden, och det är i dag mindre vanligt att patienter har sämre blodsockerkontroll. Det är därför viktigt att undersöka effekterna av mer välkontrollerade blodsockernivåer hos kvinnor med diabetes.

I denna studie använde forskarna först svensk registerdata för att bekräfta att proportionen patienter med välkontrollerad typ 1-diabetes stadigt ökar i Sverige. Därefter använde forskarna en musmodell med typ 1-diabetes med välkontrollerade blodsockernivåer. Forskarna analyserade äggceller från mössen för att identifiera potentiella förändringar.

Äggceller från mänskliga donatorer samlades även in för cellkultur under olika blodsockernivåer för att modellera diabetes. Musmodellen användes också för parning med friska hanmöss, och embryoutvecklingen samt moderkaksfunktionen analyserades därefter.

– Genom att optimera musmodellen så kan vi nu studera långtidseffekter av mer välkontrollerad diabetes, vilket inte är så studerat i dag. Eftersom denna patientgrupp ständigt ökar på grund av bättre behandlingsalternativ är detta viktiga medicinska frågeställningar”, säger Allan Zhao, läkare och doktorand vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, samt försteförfattare till studien.

Resultaten visade att välkontrollerade blodsockernivåer kunde skydda äggcellerna. Däremot så var fosterutvecklingen påverkad, vilket var associerat med hypoxi och moderkaksdysfunktion.

Våra fynd belyser vikten av välkontrollerade blodsockernivåer innan graviditet för att skydda äggcellerna från blodsockerinducerad påverkan. Detta kan vara en viktig motiverande faktor för unga kvinnor med typ 1-diabetes att sträva efter bra sjukdomskontroll. Men vi belyser också behovet av ytterligare interventioner under graviditeten för att förhindra moderkaksdysfunktionen som vi fortfarande ser i välkontrollerad T1D, säger Qiaolin Deng, docent och forskargruppsledare vid samma institution, samt sisteförfattare till studien.

Nästa steg för studieförfattarna är nu att följa upp nästkommande generation som föds från dessa honmöss med välkontrollerade blodsockernivåer. De kommer att studera metabol funktion i både han- och honmöss longitudinellt för att förstå ifall det uppstår en könsdiformism i fenotypen.

Studien finaniserades av Vetenskapsrådet, Diabetesfonden, Barndiabetesfonden och Karolinska Institutet. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Publikation

“Appropriate glycemic management protects the germline but not the uterine environment in hyperglycemia”, Allan Zhao, Hong Jiang, Arturo Reyes Palomares, Alice Larsson, Wenteng He, Jacob Grünler, Xiaowei Zheng, Kenny A. Rodriguez Wallberg, Sergiu-Bogdan Catrina, Qiaolin Deng, EMBO Reports, online 15 mars 2024.

Profile image

Qiaolin Deng

Senior Forskare
+46852483933
Profile image

Allan Zhao

Doktorand