Publicerad: 2014-01-24 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:16

Studie klargör hur onkogener gör celler hårdare

Onkogener är gener som ändrar grundläggande egenskaper hos celler, som celltillväxt och cellrörlighet, och därmed orsakar tumörceller och metastaser. Forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), Karolinska Institutet, har tillsammans med forskare vid KTH publicerat en studie i PNAS som klargör hur onkogener ökar cellers hårdhet och invasivitet, vilket kan bidra till cancer.

Forskarna upptäckte, genom att använda avancerade mikroskopitekniker, att onkogener orsakar en kollaps av de nätverk av vimentinfibrer som fyller upp cellens inre, och att cellerna samtidigt blir hårdare och får förmågan att invadera sin omgivning. De såg också att proteinet HDAC6 är nödvändigt för dessa förändringar. Onkogener, HDAC6 och vimentin är alla nyckelmolekyler för tumörtillväxt och används idag för att utveckla nya droger och diagnosticera cancer.

– Våra fynd visar hur dessa molekyler tillsammans ökar cellers hårdhet och tyder på att det är viktigt att studera cellers mekaniska egenskaper för att förstå vad som orsakar cancer och metastasering, säger Annica Gad, projektansvarig forskare på MTC.

Publikation

Oncogenes induce a vimentin filament collapse mediated by HDAC6 that is linked to cell stiffness.
Rathje L, Nordgren N, Pettersson T, Rönnlund D, Widengren J, Aspenström P, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2014 Jan;111(4):1515-20