Publicerad: 2021-03-15 13:32 | Uppdaterad: 2021-03-15 13:56

Student- och doktorandombuden - tillgängliga för dig som student

Bild som visar Student- och doktorandombuden. Från vänster: Nazira Hammoud Shahwan och Ninna Oom. De ser glada ut och står framför byggnaden Alfred Nobels Allé 8.
Student- och doktorandombuden, från vänster: Nazira Hammoud Shahwan och Ninna Oom.

Oavsett vad du studerar på Karolinska Institutet kan du vända dig till student- och doktorandombuden Nazira Hammoud Shahwan och Ninna Oom i olika frågor som rör studierätt och studiemiljö.

- Det är väldigt roligt att få träffa många studenter och möta olika människoöden. Det är imponerande vad vissa åstadkommer och tar sig igenom under sin utbildning, säger Nazira Hammoud Shahwan.

Student- och doktorandombuden är en oberoende instans, anställda av studentkåren Medicinska Föreningen, som du kan vända dig till i olika frågor. De finns tillgängliga för dig som student på grund-, avancerad och forskarnivå. 

Vad kan ombuden hjälpa till med? 

Till ombuden kan du som student vända dig om du vill få hjälp att förstå dina rättigheter och skyldigheter, behöver hjälp att hantera en konflikt mellan dig och KI, hantera klagomål eller undersöka om KI följer reglerna i hanteringen av dina ärenden. 

- Det kan gälla disciplinärenden som plagiat, frågor kring hantering av omexamination eller om kommunikationen mellan student och handledare eller lärare inte fungerar som den ska. Vi jobbar väldigt brett och tanken är att studenterna ska kunna vända sig till oss i egentligen vilken fråga som helst. Vi kan vid behov hänvisa vidare, säger Nazira Hammoud Shahwan. 

Hon är däremot noga med att poängtera att ombuden inte kan ta parti eller instruera KI att besluta på ett visst sätt i ett ärende utan att de finns där som stöd åt studenten. 

Student- och doktorandombuden har tystnadsplikt och för ingen information vidare utan studentens tillåtelse. 

Nytt arbetssätt 

Tidigare har det varit uppdelat så att Nazira Hammoud Shahwan jobbat med studentfrågor och Ninna Oom med doktorandfrågor. Men från och med denna termin kommer de tillsammans jobba mot båda målgrupperna. 

Nazira Hammoud Shahwan har gedigen erfarenhet av studenträttsligafrågor och har byggt upp en stor kunskapsbank genom åren. Hon hoppas att det nya arbetssättet kommer öka ombudens tillgänglighet för KI:s studenter. 
- Mycket sitter i ryggmärgen och jag hoppas studenterna känner en trygghet i och med att jag har lång erfarenhet av att jobba med liknande ärenden. När jag hanterar ett nytt ärende är det sällan det första eller det sista i sitt slag, säger Nazira Hammoud Shahwan. 

Kontakta ombuden

Vanligtvis så finns ombuden på plats på både campus Solna och Flemingsberg men på grund av pandemin gäller distansarbete. Det bästa sättet är att kontakta dem via deras kontaktformulär på webben eller via mejl. 

Coronapandemin har även påverkat vilka ärenden som student- och doktorandombuden fått hantera under året. 

- I våras var det många disciplinärenden kring digitala examinationer och många studenter kontaktade oss och var oroade över att inte kunna genomföra sin VFU. Jag hoppas att snart få komma tillbaka och träffa studenter på campus igen, säger Nazira Hammoud Shahwan

Studenterna har ett eget ansvar 

Som student har du ett eget ansvar över dina studier. Det är viktigt att du bekantar dig med dina skyldigheter och rättigheter och vad du förväntas göra. 
- Det gäller bland annat att läsa in sig på sin kursplan och ta reda på vad som gäller vid en examination. Det är viktigt för att kunna se helheten, säger Nazira Hammoud Shahwan.