Publicerad: 2018-11-14 15:23 | Uppdaterad: 2022-02-28 10:11

Stort anslag till KI från Cancerfonden

Cancerfonden delar ut närmare 630 miljoner till forskning om cancer under 2019. Av denna summa går mer än en tredjedel till Karolinska Institutet, totalt 231 miljoner kronor.

Två av forskarna som får ta del av pengarna är Mattias Carlsten vid institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet och Lisa Westerberg vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet som på olika sätt forskar kring immunterapi. Ett behandlingsområde som nyligen uppmärksammades i samband med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.