Publicerad: 2022-07-08 13:56 | Uppdaterad: 2022-07-08 13:56

Stora silvermedaljen till Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen

Kollage av porträtt på Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen.
Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen. Foto: Lars Paulsrud; Richard Greenly; Stefan Zimmerman; Ulf Sirborn; och KI.

Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen belönas med Karolinska Institutets Stora silvermedalj 2020. De tilldelas utmärkelsen för sina betydande insatser till stöd för universitetets verksamhet.

Från och med 2010 delar Karolinska Institutet ut medaljer till personer som gjort särskilda insatser till stöd för KI:s verksamhet. 2020 års mottagare av Stora silvermedaljen har nu utsetts:

Ove Hagelin, fd föreståndare för Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet

Ove Hagelin är en oomstridd världsauktoritet på äldre skrifter, i synnerhet inom medicin och naturalhistoria. Han tilldelas medaljen för att han genom sina insatser vid grundandet av Hagströmerbiblioteket vid KI har räddat och ordnat ovärderliga boksamlingar. Hagelin var Hagströmerbibliotekets föreståndare från dess öppnande 1997 till 2013 och har under sin tid där samlat nära 40 000 böcker, varav majoriteten är tryckta före 1870. Starten för den kedja av händelser som ledde till bibliotekets grundande var Hagelins upptäckt av 1600-talsverket De motu cordis av William Harvey hos Svenska Läkaresällskapet 1986.

Richard J. Heald, professor, Basingstoke Hospital, Storbritannien

Professor Richard J. Heald tilldelas Stora silvermedaljen för att han som kirurg specialiserad på kolorektalcancer introducerat en ny kirurgisk metod, kallad TME (Total Mesorectal Excision), som dramatiskt förbättrat prognosen för denna stora och svårt drabbade patientgrupp. Heald har därigenom bidragit till att rädda liv och minska mänskligt lidande i en omfattning som bara ett fåtal nu levande kirurger kommer i närheten av.

Richard Heald har fortsatt att utveckla TME, och har också varit mycket engagerad i att lära ut metoden till kollegor – bland annat vid KI.

Hans Jörnvall, professor, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, KI

Hans Jörnvall mottar medaljen för sina betydande insatser för Karolinska Institutet och för forskningsfältet proteinanalys under flera decennier. Inom detta fält är Jörnvall en pionjär som tidigt introducerade nya metoder i Sverige, vilket också haft stor betydelse för många andra forskares framgångar. Jörnvalls egen forskning har i stor utsträckning handlar om proteins primära struktur – den ordning aminosyrorna har i proteinet. Hans Jörnvall har också under många år spelat en central roll i KI:s arbete med Nobelpriset fysiologi eller medicin, som sekreterare för Nobelförsamlingen och Nobelkommittén 2000-2008.

Lars Olson, professor, institutionen för neurovetenskap, KI

Lars Olson belönas för att han som forskare och lärare i neurobiologi under mer än ett halvsekel starkt bidragit till Karolinska Institutets position som ett ledande universitet i världen. Hans forskning har i stor utsträckning rört neurodegenerativa sjukdomar, särskilt Parkinson, samt minnet, ryggmärgsskador och nervcellers så kallad Nogo-signalering, vilken är kopplad till hjärnans plasticitet.

Lars Olson har också gjort betydelsefulla insatser som folkbildare – i populärvetenskapliga föredrag, artiklar, böcker och även teaterföreställningar och museiutställningar. Han är en av grundarna av Hjärnfonden, som årligen delar ut 60 miljoner kronor till hjärnforskning.

Nancy Pedersen, professor, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI

Nancy Pedersen tilldelas Stora silvermedaljen för sitt mångåriga arbete med Svenska Tvillingregistret, som numera är världens största i sitt slag, med information om 100 000 tvillingpar. Pedersen såg tidigt registrets unika möjligheter för bland annat studier av den relativa betydelsen av arv respektive miljö.

Hon inledde en framgångsrik forskarbana och lade grunden för det världsrykte som Svenska Tvillingregistret har idag. Nancy Pedersen blev så småningom registrets chef och sitter idag i dess styrgrupp. Hennes forskning rör bland annat hur arv och miljö påverkar personliga egenskaper, risk för sjukdom och psykisk ohälsa samt åldrande.