Publicerad: 2023-01-10 09:19 | Uppdaterad: 2024-03-19 16:12

Stor EU-satsning på utveckling av AI inom hälso- och sjukvården

Gruppbild på de fyra i styrgruppen.
Sandra Falck, Pävi Östling, Daniel Lundqvist, Alireza Salehi ingår i den svenska styrgruppen för EU-nätverket TEF Health. Foto: Niklas Norberg Wirtén/SciLifeLab

Forskare vid Karolinska Institutet, Centre for Imaging Research (CIR), SciLifeLab och RISE har tillsammans erhållit ett anslag på över 100 miljoner kronor från EU-kommissionens program för ett digitalt Europa. Projektet, kallat TEF-Health, ska bland annat verka för ett snabbt införande av nya lösningar för artificiell intelligens (AI) och robotik inom hälso- och sjukvården.

– Europeiska kommissionen vill öka effektiviteten, motståndskraften och hållbarheten i EU:s hälso- och sjukvårdssystem och därmed minska ojämlikheterna i hälso- och sjukvården inom EU. AI och robotik anses vara kritiska områden som behöver utvecklas för att nå detta mål, säger Daniel Lundqvist, föreståndare vid CIR och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet som leder den svenska delen av TEF-Health.

Utöver Sverige ingår Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Portugal, och Slovakien i det nybildade EU-konsortiet, som har en totalbudget på 60 miljoner euro (motsvarande cirka 650 miljoner kronor). Konsortiet leds av Petra Ritter vid tyska Charité Universitaetsmedizin. I ledningsgruppen för den svenska noden ingår förutom Daniel Lundqvist även Päivi Östling vid Karolinska Institutet och SciLifeLab, Sandra Falck vid SciLifeLab samt Alireza Salehi från RISE.

Tanken är TEF-Health ska stötta små och medelstora företag och start-ups som vill lansera innovationer inom AI och robotik för hälso- och sjukvården. Det kan till exempel handla om att erbjuda toppmoderna anläggningar för tester och validering, tillgängliggöra data, erbjuda klinisk expertis, eller att hjälpa till med etiktillstånd och certifiering. Inom den svenska noden finns kompetens och samarbetspartner som kan bidra till att europeiska företag snabbt kan komma ut på den svenska sjukvårdsmarknaden.

– För Sverige innebär TEF Health en fantastisk möjlighet att bygga unika och långsiktiga värden till nytta för precisionshälsa och precisionsmedicin och skapar synergieffekter med andra europeiska initiativ där våra organisationer medverkar. SciLifeLab och CIR kommer också att kunna erbjuda nya, standardiserade, unikt omfattande tjänster inom multimodal in vivo- och ex vivo-avbildning och molekylärprofilering till såväl akademin, kliniker och industrin, säger Päivi Östling, forskare vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, och SciLifeLab.