Publicerad: 2020-10-20 10:00 | Uppdaterad: 2023-01-20 09:15

Stockholm trio etableras i Bryssel

Porträtt av Dan Andrée
Dan Andrée. Foto: Marc Feminia

Det har gått ett år sedan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bildade universitetsalliansen Stockholm trio. Tillsammans verkar de tre lärosätena för att utveckla och lyfta fram den internationella forsknings- och utbildningsmiljön i Stockholmsregionen, bland annat genom att etablera en gemensam representation i Bryssel. EU-veteranen Dan Andrée ska nu lägga grunden för universitetsalliansens kontor i Bryssel.

Efter 23 år på olika positioner har Dan Andrée lärt sig det mesta om nätverk och synlighet i EU-kommissionens gigantiska maskineri. 

– Det ska bli väldigt roligt och finns oerhört bra förutsättningar för Stockholm trio, säger han.

Dan Andrée har varit på plats i den belgiska huvudstaden och arbetat för bland annat EU-kommissionen, Vinnova och regeringskansliet, arbetat med de flesta av EU:s forskningsprogram varav Horizon Europa är det nionde i raden, som ska pågå från och med nästa år och sju år framåt.

– Alla vill vara i Bryssel. Företag, enskilda aktörer, statliga myndigheter och inte minst lärosäten, men då bör man betänka att det finns 6 000 lärosäten i Europa.

Efter Storbritanniens utträde blir alliansen med Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH största aktör avseende forskningsanslag inom EU.

– Ibland tittar man kanske alltför mycket på vilka resurser man får och om det verkligen lönar sig att söka forskningsprojekt inom EU.

Avgörande vinster

Han påtalar istället vinsterna i att kunna skala upp sin forskning i en europeisk forskargrupp och möjligheten att föra hem ny kunskap som avgörande vinster.

– Ta AI till exempel. Svensk forskning, även om den är bra på området, är ju en droppe i havet. Men i en europeisk forskningskontext finns väldigt mycket att hämta. Det gäller att välja projekt med omsorg och hitta synergier med egna program/projekt.

En annan aspekt är kunna påverka EU-agendan och ett bra sätt att förstå hur systemen fungerar är att sitta med som utvärderare och i expertgrupper.

– Det finns garanterat ingen bättre kurs för den som vill kunna skriva en ansökan än att vara utvärderare.

Sveriges goda rykte som forsknings- och innovationsland är en fördel när Stockholm trio ska etableras i Bryssel. En annan är de olika strategiska samarbeten som de tre lärosätena har, enligt Dan Andrée.

– Man kan tydligt visa nyttan och effekten av forskningen, impakten i projekten, genom samarbeten med Stockholm stad, regionen och andra användare i regionen, säger han.