Publicerad: 2018-02-08 13:52 | Uppdaterad: 2018-02-08 13:54

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

Beslut har nu fattats om nya L150 (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur), som kommer att vara gällande från 15 juli 2018.

De nya föreskrifterna finns på Jordbruksverkets webbplats: SJVFS 2017:40; Saknr L 150