Publicerad: 2021-07-30 16:02 | Uppdaterad: 2021-08-02 16:14

Stärkt samarbete med Ungern inom cancerområdet

Foto på grafisk illustration av samarbete

Karolinska Institutet har skrivit ett samarbetsavtal med Ungerns nationella institut för onkologi, NIO. Det planerade samarbetet ska främst ske inom ramen för Karolinska Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset.

NIO i Budapest är det enda ackrediterade Comprehensive Cancer Centre i östra Europa. Institutets verksamhet omfattar vårdutveckling, registerhållning och forskning inom cancerområdet för hela Ungern, närmare 10 miljoner människor.

Överenskommelsen med NIO – ett så kallat memorandum of understanding (MoU) – gäller allt från studentutbyte och gemensamma kurser och konferenser till forskningssamarbeten på olika nivåer. Parterna förbinder sig att följa internationella principer och överenskommelser om akademisk frihet.

Karolinska CCC är ett samarbete mellan Karolinska Institutets paraplyorganisation Cancerforskning KI och Karolinska Universitetssjukhusets Tema Cancer.

Vad är ett Comprehensive Cancer Centre?

En ackreditering som Comprehensive Cancer Centre (CCC) innebär att verksamheten har en kvalitetsstämpel enligt kriterier uppställda av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Denna ideella, ickestatliga organisation bildades 1979 i syfte främja samarbeten mellan europeiska vårdgivare och forskningsinstitut inom cancerområdet.

Allt som allt finns idag 20 Comprehensive Cancer Centre i världen. Ett viktigt mål för OECI:s ackrediteringsprogram är att alla cancerpatienter i Europa ska ha lika tillgång till högkvalitativ cancervård.

Kontakt

Johanna Furuhjelm Projektsamordnare