Publicerad: 2016-08-10 14:39 | Uppdaterad: 2016-08-10 15:09

Små skillnader i inställning till försöksdjurs lidande

Forskare från Karolinska Institutet och Swetox har i en ny studie undersökt inställningen till försöksdjurs lidande och om representanter för djurskyddsorganisationer, forskare och politiker kan tänkas värdera djurens eventuella lidande på olika sätt? Studien publicerades nyligen i ALTEX, en tidskrift som fokuserar på forskning om alternativ till djurförsök, och visar att det knappt fanns någon skillnad i inställning mellan de olika grupperna.

Bild på Mattias Öberg.Resultatet bygger på telefonintervjuer med ett femtiotal medlemmar i djurförsöksetiska nämnder. Eftersom dessa beslutsorgan har representanter från forskarvärlden, djurskyddsorganisationer och de politiska partierna ville forskarna se om det märktes någon skillnad mellan hur de tre grupperna värderar djurs lidande. Forskarna lät deltagarna göra ett tankeexperiment om djurförsök, där de fick värdera olika symtom på toxicitet och bland annat försöka göra en kvantitativ uppskattning om antal djur i förhållande till djurens relativa lidande.

Mattias Öberg är verksam vid Swedish Toxicology Sciences Research Center (Swetox) och Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet. Även forskare från Stockholms universitet och KTH har medverkat i studien. Arbetet har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, stiftelsen Forska utan djurförsök och IMM.

Publikation

Assigning ethical weights to clinical signs observed during toxicity testing
Joakim Ringblom, Elin Törnqvist, Sven Ove Hansson, Christina Rudén & Mattias Öberg
ALTEX, online 21 July 2016, doi:10.14573/altex.1512211