Publicerad: 2015-09-10 13:07 | Uppdaterad: 2021-04-20 10:36

Sjutton postdoktorer och två forskare vid KI får forskningsfinansiering

Totalt trettiosex postdoktorer och sex forskare vid sju svenska universitet belönas när Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, delar ut stipendier för postdoktorer och tjänster för forskare 2015. SSMF stödjer unga forskare med 95 miljoner kronor per år.

Av de postdoktorer och forskare, som de närmaste åren kan ägna sig helhjärtat åt sin forskning utan att behöva tänka på finansiering av lönen, kommer nitton från Karolinska Institutet, nio från Uppsala universitet, fyra från Lunds universitet, fyra från Göteborgs universitet, tre från Linköpings universitet, två från Umeå universitet och en från Örebro universitet. Postdoktorer finansieras genom ett tvåårigt stipendium, forskarna genom en treårig tjänst.

Det treåriga forskningsanslaget utbetalas i form av forskningsanslag för att täcka egna lönekostnader motsvarande en forskarassistenttjänst under tre år vid en svensk medicinsk fakultet. Stödet riktas till tidigare innehavare av SSMF:s postdoktorala stipendier.

De postdoktorer vid Karolinska Institutet som belönas är:

Kariem Ezzat Ahmed, Ilary Allodi, Muhammad Asghar, Sofia Berglund, Hanna Brauner, Carolina Ingre, Seema Jamil, Gilbert Lauter, Shuijie Li, Paula Merino- Serrais, Erik Pettersson, Christoffer Rahm, Abraham Roos, Jaime Ross, Veronika Tillander, Erik Wernersson, Bin Zhao.

De forskare vid Karolinska Institutet som belönas är:

Erik Norberg och Björn Wahlin.

SSMF ger anslag till unga forskare inom hela det medicinska området: såväl till medicinsk grundforskning som till forskning om folksjukdomar och många andra angelägna men mindre uppmärksammade sjukdomar.

Läs mer om SSMF.

Läs mer i pressmeddelandet från SSMF.