Publicerad: 2018-07-12 14:44 | Uppdaterad: 2022-05-10 17:23

Sex miljoner från AFA Försäkring till forskningsprojekt vid KI

I årets andra anslagsomgång har AFA Försäkring beviljat drygt 22 miljoner kronor i anslag till åtta nya forskningsprojekt. Karolinska Institutet får sex miljoner kronor till tre olika projekt. Gemensamt för projekten är att de handlar om arbetsmiljö och hälsa.

Mikael Forsman vid Institutet för miljömedicin får 4 140 000 kronor för att göra ett system med smarta sensorförsedda kläder så bra som möjligt att använda för fysiska exponeringsmätningar med hög kvalitet till låg kostnad.

Lena Marions vid institutionen för klinisk forskning och utbildning får 700 000 kronor för att i två studier undersöka den smärtstillande effekten av melatonin för kvinnor med svår mensvärk respektive bäckensmärta orsakad av endometrios.

Maria Wilcke vid institutionen för klinisk forskning och utbildning får 1 166 000 kronor för att kartlägga båtbensfrakturer och risken att de orsakar artros, samt utvärdera operationstekniker och undersöka psykologiska faktorers inverkan på resultatet av artrosoperationer.

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting.