Publicerad: 2016-06-28 14:11 | Uppdaterad: 2016-06-28 14:11

Rädsla skapas enklare gentemot dominanta personer

Ett universellt drag hos mänskliga grupper är att individer är rangordnade efter relativ dominans. Detta fenomen, som är synligt i sammanhang från skolgården till kontoret, påverkar bland annat fördelning av resurser och i vilken utsträckning en individ utgör ett hot. I en studie från Andreas Olssons forskargrupp vid Sektionen för psykologi visar de att människor, likt många andra djur, snabbt lär sig andra individers relativa dominans genom att observera konfrontationer mellan dessa, samt att denna inlärning dels involverar system i hjärnan som reglerar emotion, bland annat amygdala, och dels involverar system som reglerar social kognition och beslutsfattande, bland annat frontallobens cortex. När observatörer i denna studie i ett senare skede hade en personlig, obehaglig upplevelse av de observerade individerna, genom att deras ansikten kopplades till en mild elektrisk stöt, så resulterade detta i starkare och mer långvariga uttryck av rädsla till den dominanta individen.

Olssons grupps resultat kan hjälpa oss att förstår varför hot från dominanta personer kan leda till bestående social stress som tidigare forskning har kopplat till en rad vanliga somatiska och psykiatriska symptom.

Hela artikeln går att läsa här.

Referenser:
- Haaker, J., Molapour, T., & Olsson, A. (2016). Conditioned social dominance threat: Observation of others' social dominance biases threat learning. Social Cognitive and Affective Neuroscience. doi: 10.1093/scan/nsw074