Publicerad: 2015-09-30 08:00 | Uppdaterad: 2015-09-30 10:11

Rådgivning i hemmet minskade inte spädbarnsdödligheten

Program för att erbjuda kvinnor rådgivning i hemmet i samband med graviditet och förlossning är troligen inte tillräckligt för att minska spädbarnsdödligheten på den afrikanska landsbygden. Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet och London School of Hygiene & Tropical Medicine i Storbritannien, som nu publiceras i tidskriften PLOS Medicine. Forskarna menar att det istället behövs satsningar på att förbättra vården vid förlossningsklinikerna i utsatta områden.

Den aktuella studien genomfördes mellan 2007 och 2013 i sex landsbygdsdistrikt i södra Tanzania med en sammanlagd befolkning på 1,2 miljoner människor. Forskarna utbildade 824 kvinnliga volontärer, vars huvuduppgift var att erbjuda blivande mammor rådgivning i hemmet avseende hygien i samband med förlossningen och betydelsen av amning som enda näringskälla för det nyfödda barnet, men också att informera om fördelen med förlossningsklinker. Rådgivningen skulle ske vid minst tre tillfällen före och efter förlossningen.

Vid utvärderingen av programmet kunde forskarna se att spädbarnsdödligheten minskat från 35 till 31 dödsfall per 1000 förlossningar med levande barn i områden där volontärerna nått 59 procent av kvinnorna under graviditeten och 41 procent av kvinnorna efter förlossningen. En jämförelse med liknande områden där volontärerna inte varit aktiva visade dock också på en minskning av spädbarnsdödligheten från 35 till 30 dödsfall per 1000 förlossningar där barnet överlevde. Slutsatsen forskarna drar är därför att andra förbättringar än volontärprogrammet bidragit till den något minskade spädbarnsdödligheten.

Medfört andra fördelar

Men även om programmet inte gav något omedelbar effekt avseende spädbarnsdödlighet, kunde forskarna konstatera att volontärernas arbete medfört andra fördelar.

– Vi kunde till exempel se att rutiner för hygien och amning var bättre i de landsbygdsområden som berörts programmet jämfört med motsvarande områden där volontärerna inte varit aktiva. I områden som nåtts av kampanjen var rena händer vid förlossning i hemmet vanligare, fler kvinnor ammade också direkt efter förlossningen och gav sitt barn enbart bröstmjölk under de tre första dagarna, säger Claudia Hanson, studiens förstaförfattare och knuten till både Karolinska Institutet och London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Generellt ökade andelen kvinnor som sökte sig till olika typer av vårdklinker i samband med graviditet och förlossning ganska dramatiskt under den studerade perioden, från 41 procent till mellan 75 och 82 procent beroende på typ av klinik.

Framtida satsningar

– Man kan konstatera att den här trenden att söka sig till vårdkliniker inte resulterat i någon motsvarande minskning av spädbarnsdödligheten. Detta sammantaget med den uteblivna effekten av rådgivning för blivande mammor i hemmet leder till slutsatsen att fokus för framtida satsningar bör vara att höja vårdkvaliteten vid mödravårds- och förlossningskliniker på landsbygden i Tanzania och andra låginkomstländer, säger Claudia Hanson.

I arbetet med studien har även forskare från följande organisationer deltagit: Ifakara Health Institute, Tanzania; ILS Brothers, Tanzania; Commission for Science and Technology, Tanzania; Institute of Global Health, University College London, Storbritannien; Swiss Tropical & Public Health Institute, Schweiz. Forskningen har finansierats genom ett anslag av Bill & Melinda Gates Foundation förmedlat av internationella Rädda Barnen.

Publikation

Effectiveness of a home-based counselling strategy on neonatal care and survival: a cluster-randomised trial in six districts of rural Southern Tanzania
Claudia Hanson, Fatuma Manzi, Elibariki Mkumbo, Kizito Shirima, Suzanne Penfold, Zelee Hill, Donat Shamba, Jennie Jaribu, Yuna Hamisi, Seyi Soremekun, Simon Cousens, Tanya Marchant , Hassan Mshinda, David Schellenberg, Marcel Tanner, Joanna Schellenberg
PLOS Medicine, online 29 September 2015, DOI: 10.1371/journal.pmed.1001881