Publicerad: 2013-07-22 00:00 | Uppdaterad: 2015-09-07 16:03

Psykisk sjukdom kopplad till för tidig död hos personer med epilepsi

Personer med hjärnsjukdomen epilepsi löper tio gånger högre risk att dö i förtid än genomsnittsbefolkningen. Det visar en studie gjord i Sverige av bland annat forskare vid Karolinska Institutet.

Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar att 40 procent av dem med epilepsi också fick en psykiatrisk diagnos någon gång i livet jämfört med 10 procent i genomsnittsbefolkningen. Skillnaden är mycket större än forskarna tidigare trott och kan komma att påverka hur epilepsi behandlas.

Forskarna vid Karolinska Institutet studerade tillsammans med kollegor vid University of Oxford 69 995 personer med epilepsi födda i Sverige mellan 1954 och 2009. Dödlighet och dödsorsaker jämfördes mellan epilepsipatienterna och 660 869 kontrollpersoner ur genomsnittsbefolkningen utan epilepsi men som matchats på kön och ålder. Försökspersonerna följdes under 41 år, mellan 1969 och 2009. Under studieperioden dog 8,8 procent av dem med epilepsi jämfört med 0,7 procent i den matchade gruppen från genomsnittsbefolkningen.

Efter de dödsorsaker som hade ett klart samband med grundsjukdomen i hjärnan var olyckor och självmord vanligaste dödsorsaker hos personer med epilepsi. De orsakade 16 procent av dödsfallen i gruppen och tre fjärdedelar av dessa skedde bland patienter som utöver epilepsi också hade en psykiatrisk diagnos. Risken för att en person med epilepsi skulle begå självmord var fyra gånger högre än i genomsnittsbefolkningen.

För att kontrollera om resultaten skulle påverkas av till exempel genetiska faktorer och uppväxtmiljö undersökte forskarna också hur det gick för friska syskon till individer med epilepsi. Friska syskon hade inte högre risk att dö i förtid än genomsnittsbefolkningen. Detta stöder att epilepsi är en oberoende riskfaktor för förtida död oavsett orsak.

– Det här är den hittills största studien av sambandet mellan epilepsi och psykisk sjukdom och hur detta bidrar till ökad risk att dö i förtid, säger Niklas Långström, en av författarna och professor på Karolinska Institutet. Resultaten visar att det kan behövas bättre förebyggande vård och riktad behandling för epilepsipatienter för att minska risken för självmord.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet och välgörenhetsorganisationen Wellcome Trust.

Publikation

Premature mortality in epilepsy and the role of psychiatric comorbidity: a total population study over 41 years
Seena Fazel, Achim Wolf, Niklas Långström, Charles R Newton, Paul Lichtenstein
The Lancet, online 22 July 2013