Publicerad: 2022-11-29 14:25 | Uppdaterad: 2022-11-29 14:32

Psyk-E bas fyller 10 år - så har tusentals yrkesverksamma utbildats i psykiatri i studiecirkelformat

Psyk-E bas är ett utbildningspaket i psykiatri för yrkesverksamma inom vård och omsorg som genomförs i studiecirkelformat på den egna arbetsplatsen. Utbildningarna, som har haft tusentals deltagare från olika kommuner och regioner i hela landet, fyller 10 år. Nu ser kursledningen fram emot att fortsätta att utvidga programmet för att bland annat inkludera etik och bemötande.

Psyk-E bas består av korta, lättförståeliga filmade föreläsningar av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Föreläsningarna är utgångspunkt för diskussioner och reflekterande kopplat till egna erfarenheter. De sammanhållna smågrupperna ses regelbundet på arbetsplatsen med hjälp av en studiecirkelledare från den egna verksamheten som arbetar med hjälp av en manual.

Foto: Marie Åsberg
Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri

– Den första Psyk-E bas-kursen kom ut 2012 för att utbilda personal inom den kommunala vården som hade i uppdrag att sköta psykiskt sjuka patienter som skrivits ut från de gamla mentalsjukhusen. Personalen hade ofta ingen utbildning i psykiatri, förklarar Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri och initiativtagare till utbildningarna.

Kostnadseffektivt sätt att nå ut 

Kursupplägget har visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att nå ut med kunskap. Marie Åsberg förklarar:

– Det är inte alltid optimalt med traditionell undervisning för vuxna människor. Kursdeltagarna kan ofta ha väldigt mycket praktisk erfarenhet men de kanske saknar teoretisk utbildning. Därför är det viktigt att utbildningen knyter an till det som deltagarna kan och jobbar med och att deltagarna verkligen får möjlighet att reflektera över det de lär sig.

Genom åren har det visat sig att det är ett väldigt uppskattat och kostnadseffektivt sätt att förmedla kunskap och forskningsresultat inom olika områden. Formatet gör det också möjligt för verksamheten att koppla praktiken till forskningen och reflektera kring hur den passar den egna verksamheten.

Jenny Sazo, projektledare för Psyk-E bas programmen på Karolinska Institutet
Jenny Sazo, projektledare för Psyk-E bas programmen på Karolinska Institutet

–  I början är deltagarna ovana men efter ett par gånger blir det väldigt givande. Personalen på arbetsplatsen lär sig att koppla den teoretiska kunskapen från föreläsningarna till vad de möter i sitt dagliga arbete. De förankrar kunskapen och de får ett språk som de kan använda när de diskuterar sinsemellan på arbetet, säger Jenny Sazo, projektledare för Psyk-E bas programmen på Karolinska Institutet.

Successivt utökat utbildningspaket

Psyk-E bas utbildningspaket har under de senaste 10 åren successivt breddats och ges numera som uppdragsutbildning. Utbildningspaketet inkluderar bland annat psykiatriska sjukdomstillstånd hos äldre och suicidprevention. Det vänder sig till personal inom kommuner och regioner, främst inom exempelvis socialtjänsten, hemtjänsten, socialpsykiatrin och särskilda boenden.

Hittills har mer än 300 studiecirkelgrupper och därmed tusentals deltagare använt sig av utbildningarna. Nu ser kursledarna fram emot att utöka utbudet för att inkludera etik och bemötande.

– All personal som kommer i kontakt med lidande medmänniskor tvingas fundera kring många etiska frågor som de kanske inte är vana att diskutera. Vi vill utforma ett nytt utbildningspaket som fokuserar på att reflektera i grupp kring dessa svåra frågor, säger Marie Åsberg.

Mer information

Profile image

Christina Bäckman

Projektsamordnare