Publicerad: 2018-09-04 09:29 | Uppdaterad: 2023-08-23 10:49

Projekt ska stärka läkemedelssäkerhet i östra Afrika

Tillgången till läkemedel och vacciner har på senare år ökat i många afrikanska länder, men systemen för att observera effekter av behandlingar och rapportera in biverkningar behöver fortfarande utvecklas. Karolinska Institutet ska nu leda ett internationellt samarbetsprojekt för farmakovigilans – läkemedelssäkerhet – i fyra länder i östra Afrika.

Eleni Aklillu, docent LabMed. Foto: Christina Sundqvist

I projektet kallat PROFORMA deltar, utöver forskare från Karolinska Institutet, forskare och experter från universitet och tillsynsmyndigheter i Etiopien, Kenya, Tanzania och Rwanda samt några regionala och internationella intresseorganisationer inom läkemedelssäkerhet. Projektanslaget på 6 miljoner Euro bekostas till stor del av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon2020, via organisationen European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Association (EDCTP). Men bland de viktigare finansiärerna finns även den svenska biståndsmyndigheten SIDA.

– Vårt huvudsakliga mål med projektet är att stärka den nationella infrastrukturen för läkemedelssäkerhet i våra afrikanska partnerländer. Det handlar om utveckling av regelverk, rutiner för övervakning och inrapportering och utbildning av personal inom hälso- och sjukvården respektive olika tillsynsmyndigheter, säger Eleni Aklillu, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet och vetenskaplig koordinator för hela projektet.

Just nu befinner hon sig i Etiopien för att delta i ett nationellt kick off-möte för PROFORMA.

PROFORMA beräknas pågå i fem år. I projektet ingår även att organisera utbildning på master- och doktorandnivå och bidra till kunskapsutbyte generellt mellan forskare och experter.

– Ökningen av antalet kliniska studier och olika former av massvaccinerings- och läkemedelsprogram i länder i Afrika understryker behovet av att stärka samverkan och infrastruktur när det gäller farmakovigilans. Ett viktigt verktyg är att förbättra samarbetet lokalt mellan universitet och tillsynsmyndigheter i de berörda länderna, här har vi redan kommit långt under de få månader vi arbetet med projektet, säger Eleni Aklillu.

Fakta om PROFORMA

Projektnamn: Pharmacovigilance infrastructure and post-marketing surveillance system capacity building for regional medicine regulatory harmonization in East Africa (PROFORMA)

Anslag: Totalt 6 miljoner Euro, fördelat på fem år, varav cirka 3 miljoner Euro från Horizon2020/EDCTP. Övriga finansiärer är SIDA, Karolinska Institutet, Pharmacy and Poisons Board (Kenya), Muhimbili University of Health and Allied Sciences (Tanzania) och Tanzania Food and Drugs Authority.

Projektperiod: 1 mars 2018 – 28 februari 2023 (60 månader)

Koordinator: Docent Eleni Aklillu, Karolinska Institutet.

Webbsida: proforma.ki.se