Publicerad: 2021-11-19 14:04 | Uppdaterad: 2021-11-30 08:54

Professor Catarina Almqvist Malmros tilldelas pris från Svenska läkaresällskapets sektion för allergologi

Porträtt av professor Catarina Almqvist Malmros
Catarina Almqvist Malmros, överläkare, professor i klinisk epidemiologi, MEB. Foto: Modelhouse

Catarina Almqvist Malmros, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och professor vid Karolinska Institutet, får forskningspris från Svenska läkaresällskapets sektion för allergologi.

Läkartidningen rapporterar att Svenska läkaresällskapets sektion för allergiforskning nyligen delat ut sitt årliga forskningspris tillsammans med Svensk allergiforsknings stiftelse. Syftet med priset är att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige och i år var en av två pristagare professor Catarina Almqvist Malmros vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet. Hennes projekt handlar om internetbaserad kognitiv beteendeterapi som behandling vid astmarelaterad oro ("Treating asthma-related anxiety using Internet-based cognitive behaviour therapy").

–Det gläder mig mycket att vår forskning uppmärksammas med det här priset och jag ser verkligen fram emot att påbörja en randomiserad kontrollerad studie för att utvärdera internetbaserad kognitiv beteendeterapi för orosrelaterad astma, säger Catarina efter den högtidliga utdelningen. 

Studierna görs i samarbete med bland annat Marianne Bonnert på Kompetenscentrum för psykoterapi, Erik Andersson och Eva Serlachius på Institutionen för klinisk neurovetenskap, samt kollegor på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Det går att läsa mer här.

Kontakt

Catarina Almqvist Malmros Professor/Överläkare