Publicerad: 2023-09-27 18:07 | Uppdaterad: 2023-10-01 15:16

Prisbelönt avhandling undersöker hinder för preventivmedelanvändning bland unga flyktingar i norra Uganda

Ritah Bakesiima
Ritah Bakesiima. Foto: Christin Philipson.

Ritah Bakesiima tilldelas årets utmärkelse för bästa avhandling av Svenska Föreningen för Obstetrik & Gynekologi. Rita disputerade vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa 2022. Hennes forskning studerar hinder för preventivmedelanvändning bland ungdomar och lyfter fram vikten av "peer counseling".

Stort grattis till utmärkelsen Ritah. Hur kändes det att få priset?

– Det värmde mitt hjärta! En av de bästa nyheterna jag har fått i år. Jag saknar ord för att uttrycka min tacksamhet, säger Ritah.

Underbart! Vad är bakgrunden och de viktigaste upptäckterna i din avhandling?

– Min avhandling undersökte användning av preventivmedel bland kvinnliga flyktingungdomar i norra Uganda. Vi fann att mindre än en tiondel av deltagarna använde preventivmedel trots att de var sexuellt aktiva och önskade att inte bli gravida. De vanligaste orsakerna var rädsla för biverkningar och att deras partner motsatte sig användningen. De som var gifta och de som hade en äldre partner var minst benägna att använda preventivmedel", säger Ritha. 

– Vi jämförde därefter effekten av en intervention med "peer counseling", det vill säga preventivmedelsrådgivning av tränade jämnåriga, mot en rutinpreventivmedelsrådgivning. Det visade sig att "peer counseling" var mer effektivt och att en större andel i den gruppen började använda preventivmedel. Ungdomar som började använda ett preventivmedel följdes sedan upp i sex månader för att se om de fortsatte användningen. Studien visade att få fortsatte användningar, ofta på grund av partnerförbud. 

– Studie visade också att ungdomarnas nära relationer avsevärt påverkade användningen av preventivmedel och beslutsfattandet. Närstående som kamrater, partners och föräldrar eller vårdnadshavare påverkade användningen genom att antingen stödja, avskräcka eller förbjuda användning av preventivmedel.

Vilka var de mest oväntade upptäckterna under ditt arbete?

– Vi förväntade oss att partners skulle vara mer stödjande till användning av preventivmedel, eftersom det är fördelaktigt även för de och för att deltagarna var unga kvinnor. Därför var den mest oväntade upptäckten att partners förbjöd användningen av preventivmedel. Detta påverkade vårt arbete med avhandlingen eftersom "peer counseling" inte inkluderar partners. Slutsatsen blir också att andra insatser som kan behandla frågan om partnerförbud bor studeras i framtiden.

Vilken inverkan tror du att din forskning kommer att få på området?

– Jag tror att om beslutsfattare kan ta ta till sig forskningen genom att använda "peer counselors" på vårdinrättningar. Det skulle bidra till att öka användningen av preventivmedel, särskilt bland ungdomar. I det långa loppet skulle det bidra till att minska bördan av tonårsgraviditet och tillhörande komplikationer.

– Inom forskningsområdet ungdomspreventivmedel tror jag att min forskning har bidragit till att bredda kunskapen och förståelsen om barriärerna för preventivmedel bland ungdomar, och att upplysa om vikten av "peer counselling" för att öka preventivmedelsupptaget bland ungdomar.

Vilka råd skulle du vilja ge till forskare som ska börja arbeta med sitt eget examensarbete?

– Börja skriva och se inte upp! Det kommer utmaningar men dessa bör inte hindra dig från att fortsätta. Hårt arbete, uthållighet, beslutsamhet och ett beslut att inte ge upp kommer till slut ge resultat och belöning. På ett sätt eller annat!

En anteckning i en bordkalender som det står "skriv din avhandling" på
Photo: Getty Images.

Ritah's tips för en lyckad avhandling

  • Vissa utmaningar är svåra att övervinna. Försök att leva och växa med dem istället!
  • Kom ihåg att hårt arbete ger utdelning! 
  • Jobba på din beslutsamhet och ge inte upp.
  • Testa Språkverkstadens handledning i akademiskt skrivande.

Vilka insikterna och utmaningar ställdes inför under din forskningsresa?

–  En av utmaningarna var att balansera arbete, studier och privatlivet. Att doktorera är så krävande att man ibland måste offra det ena eller det andra för att få ihop det. Jag upptäckte att jag spenderade allt mindre tid med familj och vänner och det kändes svårt. 

Hur lyckades du övervinna hinder och driva arbetet framåt?

– Vissa utmaningar är svåra att övervinna, vi måste snarare lära oss att leva med dem. Jag lärde mig att fördela min tid väl och prioritera aktiviteter efter relevans eller betydelse. Till exempel tog jag ett tufft beslut att strikt spendera helgerna med familjen och lägga allt arbete åt sidan.

Ritah Bakesiima
Ritah Bakesiima. Foto: Christin Philipson.

Författare

Ritah Bakesiima, PhD, Ag. Head, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Public Health, Lira University

Avhandlinglens titel

“Modern Contraceptive use Among Female Refugee Adolescents in Northern Uganda: Prevalence, Effect of Peer Counselling, Adherence, and Experiences”.

Bakgrund

Utmärkelsen för årets bästa avhandling i obstetrik och gynekologi delas ut årligen av Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).