Publicerad: 2019-03-26 09:10 | Uppdaterad: 2019-03-26 16:53

Prestigefyllt anslag för forskning om autoimmunitet

Olle Kämpe, foto: Mikael Sjöberg/KAW,

KI-professorn Olle Kämpe är en av fem forskare som i år utses till Wallenberg Clinicial Scholars. Han får 15 miljoner kronor i anslag för sin forskning om varför immunförsvaret attackerar olika vävnader i kroppen och bryter ner dem hos patienter med autoimmuna sjukdomar.

Det prestigefyllda forskningsprogrammet Wallenberg Clinical Scholars drivs av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien och ger en finansiering på 15 miljoner kronor under fem års tid, med möjlighet till förlängning.

– Sverige har utomordentliga förutsättningar inom klinisk forskning och många viktiga insatser har gjorts av kliniska forskare i vårt land. Tyvärr har de senare årens organisationsförändringar inom sjukvården försämrat de kliniska forskarnas arbetssituation och därmed Sveriges position inom detta viktiga område. Wallenberg Clinical Scholars ger några av de allra främsta kliniska forskarna möjlighet att bedriva forskning i direkt anknytning till sjukvården. Det är av stor betydelse, inte bara för den medicinska forskningen utan också för sjukvården och folkhälsan, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson, i ett pressmeddelande.

Undersöka varför immunförsvaret snedtänder

Olle Kämpe är överläkare och professor vid institutionen för medicin, Solna och forskar om hur immunförsvaret attackerar olika vävnader i kroppen och bryter ner dem hos patienter med autoimmuna sjukdomar, så som multipel skleros, reumatoid artrit och vitiligo. Men varför snedtänder immunförsvaret? Den frågan ska Olle Kämpe nu försöka svara på.

För att skapa sig en bred bild av det molekylära händelseförloppet ska han studera personer som har utvecklat autoimmunitet av specifika skäl, exempelvis som följd av ovanliga genetiska sjukdomar eller som en bieffekt av behandling de nya cancerläkemedel som kallas checkpoint-blockerare och som gav Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2018.

I en annan del av projektet kommer han undersöka om det går att återställa fertiliteten hos kvinnor vars äggstockar har skadats av immunförsvaret. Kvinnorna ska få ett läkemedel som bland annat används för att hindra immunförsvaret från att stöta bort organ efter en transplantation. Förhoppningen är behandlingen ska dämpa immunattacken, så att äggstockarna kan läka och kvinnorna återfå fertiliteten.