Publicerad: 2019-10-16 14:22 | Uppdaterad: 2019-10-18 13:51

Petter Höglund är MedH:s nya prefekt från 1 december

– MedH är en institution med fantastiska möjligheter till banbrytande translationell forskning och att få leda en sådan institution är mycket lockande, säger Petter Höglund.

Petter Höglund
Petter Höglund. Foto: Stefan Zimmerman.

Bakgrund och utbildning

Petter Höglund började som läkarstudent vid KI 1984. Parallellt med studierna forskade han vid Institutionen för Tumörbiologi där han studerade NK-celler. Efter ett studieuppehåll för att helt kunna ägna sig åt forskningen disputerade Petter 1993 på en avhandling om NK-cellers tumördödande. Efter disputation och avslutad läkarutbildning gjorde han en postdoc i Frankrike för att sedan återvända till KI och starta sin egen forskargrupp.

Sedan dess har Petter varit verksam på KI i olika roller inom både forskning och klinik. 2011 började han på MedH för att hjälpa till med uppbyggnaden av Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM). Han har nu en kombinationstjänst med kliniska uppdrag och forskningsprojekt inom både grundläggande immunologi och transfusionsmedicin.

Vad var det som lockade med prefektuppdraget?

– MedH är en institution med fantastiska möjligheter till banbrytande translationell forskning och att få leda en sådan institution är mycket lockande. Det är också spännande och utmanade tider för KI i stort, där vår nya organisationsmodell skall få fäste samtidigt som Strategi 2030 ska implementeras. Även på sjukhussidan händer mycket som vi noggrant måste följa och påverka, inte minst avseende sparkrav och förändrad organisation. Det ska bli mycket stimulerande att leda institutionen genom detta, säger Petter Höglund.

Vad ser du som de största utmaningarna med uppdraget?

– En av de största är att säkra den framtida kompetensförsörjningen på alla nivåer, från doktorander och postdocs till professorer, laborativ och administrativ personal. En aktiv rekryteringsstrategi och tydliga principer för kompetensutveckling är en kritisk framgångsfaktor för MedH. Vår grundutbildning och forskarutbildning är också viktiga frågor. Förutsättningar för kliniska utbildningar vid NKS tvingar fram både nya utbildningsmiljöer och förändrad studentrörlighet. Detta utmanar oss men skapar samtidigt förutsättningar för att stärka vår aktivitet på grundutbildningsnivå. Förutsättningarna för doktorandrekryteringen har också ändrats radikalt och vi måste anpassa oss till detta. För allt detta krävs också att administrationen vässar rutinerna och vid behov säkerställer kompetens med nya rekryteringar.

Vad har du för femårsperspektiv för institutionen?

– Den translationella forskningen vid MedH skall fortsätta att vara högklassig och mitt mål är att den skall stärkas ytterligare, över hela institutionens verksamhetsområde. För att vi skall nå dit krävs detaljarbete med kärnfrågor, organisation och arbetsmiljö, men också ett aktivt arbete med mjuka frågor. Medarbetare som känner sig delaktiga på alla nivåer, inte bara i forskargruppens och avdelningens vardag, utan också i institutionens och KI:s, tror jag blir bättre forskare och lärare och bättre ambassadörer för hela vår organisation. Arbetet med verksamhetsplanen i KI:s Strategi 2030 är i full gång på KI-övergripande nivå och vi kommer i den att ha många naturliga utgångspunkter för vårt eget inre arbete.

– Jag kommer att göra allt jag kan för att mitt ledarskap skall präglas av en helhetssyn där utvecklingen av den professionella arbetstagaren och människan bakom ges lika vikt.

Kort om Petter

Ålder: 56 år
Familj: Fru och tre tonårsbarn
Titel: Professor i immunologi, specialistläkare i klinisk immunologi
Gillar att göra på fritiden: Sjunga i kör, vara i trädgården, umgås med familjen och läsa böcker.