Publicerad: 2017-06-20 11:00 | Uppdaterad: 2017-06-20 13:32

Personlig mobilplattform bidrar till minskad hiv-spridning

Mobilplattformar är allt vanligare hjälpmedel inom medicin och folkhälsa. Men det finns få utvärderingar av deras effektivitet. En ny doktorsavhandling i samarbete mellan Karolinska Institutet och Stellenbosch University, Sydafrika, visar att rehabilitering med beteendeinformation via mobilen för män som omskurits kan bidra till att minska spridning av hiv. Främst gäller det män med högt sexuellt riskbeteende.

Frivillig manlig omskärelse är vanlig i många länder i östra och södra Afrika eftersom det minskar risken för män att smittas av hiv. Världshälsoorganisationen rekommenderar avhållsamhet av penetrerande sex under sex veckor efter operationen. Studier visar dock att de flesta har samlag redan efter fyra veckor, vilket försvårar läkningen och ökar smittorisken för sexuellt överförbara sjukdomar. Avhandlingen undersöker varför män inte följer rådet om sex veckor och hur man ska ge dem information som hjälper dem till avhållsamhet hela läkningsperioden.

En rehabiliteringsmetod kallad m-Health utformades med automatiserade röstmeddelanden till mobiltelefon och i samarbete med tidigare patienter. Nästan 50 röstmeddelanden skräddarsyddes utifrån vilken fas i läkningsprocessen patienten var och skickades ut regelbundet under rehabiliteringens 42 dagar.

– Informationen måste upprepas kontinuerligt under läkningsprocessen om männen ska ta till sig den. Den behöver också ta hänsyn till personliga förhållanden och vara en dialog med patienten istället för en klinisk pekfinger-monolog från läkaren, säger Yoesrie Toefy, som också är imam och familjerådgivare.

En anledning till att i synnerhet de gifta männen bröt mot rekommendationen, och hade samlag före de sex rehabiliteringsveckorna löpt ut, var att de upplevde minskat självförtroende när de inte kunna tillfredsställa sin partner sexuellt. En bieffekt av projektet var ökade kunskaper hos deltagarna om alternativ till penetrerande samlag, vilket i sig minskar risken för smittspridning av sexuellt överförbara sjukdomar.

Behandlingen visade sig inte vara signifikant effektiv i hela patientgruppen, men hade fyra gånger större effekt på patienter som hade högre sexuellt riskbeteende.

– Detta understryker behovet av att skräddarsy hiv-interventioner till olika patientgrupper och i olika faser av behandlingen, säger docent Sarah Thomsen, handledare.

Yoesrie Toefy ser en potential i m-Health-plattformens utformning även för andra behandlingar:

– Vi har skapat en metod för rehabilitering baserad på hälsobeteendeförändring som kan användas som komplement till information från sjukvården. Vi tror att den blir optimal i kombination med personliga återbesök, säger han.

KI och Stellenbosch University har ett gemensamt forskarutbildningsprogram

Avhandlingen är skriven inom ett gemensamt doktorandprogram mellan Stellenbosch University och Karolinska Institutet. Doktorandprogrammet startade under 2012 och fem doktorander är för närvarande aktiva i programmet. Yoesrie Toefy är den första doktoranden som disputerar inom ramen för samarbetet.

Avhandlingen: Development and testing of an m-health platform to reduce post-operative penetrative sex in recipients of voluntary medical male circumcision, Toefy, Yoesrie, 2017-06-14.