Publicerad: 2020-12-17 07:00 | Uppdaterad: 2020-12-17 08:11

Personer med adhd-drag är mer sårbara för sömnbrist

Kvinna ligger i sängen och kan inte sova
Hur påverkar sömnbrist våra exekutiva funktioner? Det har forskare på KI undersökt i en ny studie. Foto: Getty Images

Personer som har tendenser till adhd, men inte uppfyller kriterierna för diagnos, får efter en natts sömnbrist större försämring i sin förmåga att utföra uppgifter som kräver uppmärksamhet eller känsloreglering än personer utan sådana tendenser. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Sömnbrist påverkar ett flertal kognitiva funktioner, men det finns stora individuella variationer i hur känslig man är för detta. I den aktuella studien har KI-forskare försökt ta reda på hur sömnbrist påverkar våra exekutiva funktioner, det vill säga centrala kognitiva processer som styr tankar och handlingar. De ville också ta reda på om personer med tendenser till adhd är mer känsliga för sömnbrist och får större försämringar i dessa funktioner.

Känslomässig instabilitet är vanligt

Adhd står för attention deficit hyperactivity disorder och karakteriseras av uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet, men symtomen varierar hos olika individer och även känslomässig instabilitet är vanligt.

Porträtt av docent och psykiater Predrag Petrovic. Foto: Andreas Andersson.
Predrag Petrovic. Foto: Andreas Andersson

– Man kan säga att många personer kan ha mer eller minder drag av adhd, men en diagnos ställs först om symtomen blir så pass tydliga att de ställer till det för oss i vardagen, säger Predrag Petrovic, överläkare och docent i psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet som lett studien tillsammans med Tina Sundelin och John Axelsson, båda forskare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

I studien ingick 180 friska försökspersoner utan adhd-diagnos i åldersspannet 17–45 år. Tendenser till ouppmärksamhet och känslomässig instabilitet bedömdes med hjälp av skalan Brown Attention Deficit Disorder (B-ADD).

Försökspersonerna delades sedan slumpmässigt in i två grupper där ena gruppen fick sova normalt medan den andra inte fick sova alls en natt. Dagen efter utförde personerna ett test som mäter selektiv uppmärksamhet och känsloreglering (ett så kallat Stroop-test med neutrala och emotionella ansikten).

Mer sårbara för sömnbrist

Gruppen som inte fick sova blev mer instabila i sina svar. Resultaten visade också att personer med kraftigare adhd-tendenser var mer sårbara för sömnbrist, och försämrades mer än de med lägre adhd-tendenser.

Effekterna var dessutom relaterade till den typ av adhd-drag som var mest utmärkande. De personer som hade mer problem med instabila känsloupplevelser i vardagen hade större försämring av emotionell reglering efter sömnbrist och de som hade mer problem med uppmärksamhet i vardagen hade större försämring av icke-emotionell uppmärksamhetsreglering efter sömnbrist.

– De här resultaten är viktiga bland annat eftersom vi vet att många unga sover betydligt mindre nu än för bara tio år sedan. Om ungdomar med tendenser till adhd konsekvent sover för lite så kommer de att fungera sämre och det skulle till och med kunna bli så att symtomen hamnar på en kliniskt signifikant nivå, säger Predrag Petrovic.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Karolinska Institutet, Region Stockholm, Svenska Läkaresällskapet, Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet och Osher centrum för integrativ medicin. Studien ingår i ett doktorandprojekt av Orestis Floros som också är psykiatriker inriktad på adhd-problematik.

Publikation

Vulnerability in executive functions to sleep deprivation is predicted by subclinical ADHD symptoms”. Orestis Floros, John Axelsson, Rita Almeida, Lars Tigerström, Mats Lekander, Tina Sundelin, Predrag Petrovic. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 17 december 2020, doi: 10.1016/j.bpsc.2020.09.019.