Publicerad: 2016-07-01 16:25 | Uppdaterad: 2016-08-09 09:26

Pedagogiska priset 2016 till Dude Gigliotti

Dude Gigliotti. Foto: Stefan Zimmerman

Karolinska Institutets pedagogiska pris 2016 tilldelas Dulceaydee Norlander Gigliotti, docent och studierektor vid Komparativ medicin. Hon belönas för att ha moderniserat och effektiviserat försöksdjursutbildningen.

– Det här priset känns jätteroligt att få, särskilt nu när jag går i pension efter 32 år på KI. Priset är också viktigt för Komparativ medicin, säger Dude Gigliotti.

Det har gått fem år sedan Dude Gigliotti började utveckla den nya försöksdjursutbildningen. I dag erbjuds flera olika kurser på olika nivåer till tekniker samt forskare. Av speciell relevans är en webbaserad utbildning i försöksdjursvetenskap, som skapades för att uppfylla ett nytt EU-direktiv.

– När vi lanserade webbutbildningen ”Laboratory Animal Science for Researchers – Rodents and Lagomorphs” i januari 2013 erbjöds även Lunds-, Göteborgs- och Umeå universitet att använda KI:s innovativa webbutbildning, säger hon.

I dag finns ett nationellt konsortium i försöksdjursvetenskap. Förutom de universitet som var med från start ingår även Uppsala-, Stockholms- samt Sveriges Lantbruksuniversitet. Över 2000 försöksdjursanvändare har utbildats sedan 2013.

KI:s webbaserade och artspecifika försöksdjursutbildningar är de första inom EU i sitt slag och har inte bara fått stor uppmärksamhet internationellt utan också ett positivt genomslag hos svenska djurskyddsinstanser.

Pedagogiska priset delas ut av styrelsen för utbildning. Ordföranden i priskommittén är Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning:

– Vi har många fantastiskt duktiga och engagerade lärare på KI och det är viktigt att vi uppmärksammar och synliggör de som på ett alldeles särskilt sätt bidragit till att höja kvaliteten på våra utbildningar. De pedagogiska pristagarna inspirerar och utgör viktiga förebilder för alla andra medarbetare! Varmt grattis till dig Dude!

Text: Maja Lundbäck
Foto: Stefan Zimmerman