Publicerad: 2021-04-15 09:18 | Uppdaterad: 2021-05-06 12:21

Pedagogisk plan ska göra KI till ett pedagogiskt nytänkande universitet

Enheten för Undervisning och lärande (UoL) har fått uppdraget att leda projektet för att ta fram en pedagogisk plan för KI. Carl Savage och Teresa Sörö ingår i projektteamet som just nu formulerar ett gemensamt avstamp om lärande på KI.

Vad ska projektet leda till?

Carl Savage
Carl Savage, projektledare KI:s pedagogiska plan. Foto: Privat.

- Den pedagogiska planen ska vara en färdplan för hur KI kan bli ett universitet som präglas av pedagogiskt nytänkande och som utforskar nya lärande- och arbetsformer, i enlighet med KI:s Strategi 2030, säger Carl Savage.

- Vi har sett fyra områden som den pedagogiska planen bör beröra: kompetensområden för undervisande personal, lärandeorganisation utifrån utbildning och i samverkan med omgivningen, psykologisk trygghet (psychological safety), samt hållbarhet - undervisning och forskning skapar en långsiktighet i hälso- och sjukvården som annars inte finns.

Vad i arbetet ser ni som särskilt spännande?

Teresa Sörö, pedagogisk utvecklare, Undervisning och lärande. Foto: Erik Cronberg.

- Detta är ett otroligt viktigt arbete där styrkan i vad vi skapar kommer genom att vi skapar det tillsammans med olika intressenter som berörs direkt eller indirekt av pedagogiska planen. Med hjälp av olika workshops kommer vi att gemensamt analysera vad som är av vikt för lärande och för arbetet framåt, berättar Teresa Sörö.

När ska planen vara klar?

- Målet är att presentera ett första förslag till pedagogisk plan för KU (Kommittén för utbildning) och KFU (Kommittén för forskarutbildning) nu under våren, inklusive en implementeringsplan med aktiviteter som kan testas redan nu.

Ett färdigt förslag till pedagogisk plan ska sedan presenteras för KU och KFU i oktober, tillsammans med förslag till implementerings- och utvecklingsaktiviteter, säger Carl.

Vad är nästa steg?

- Vi kommer att kontinuerligt anordna workshops med olika grupper för gemensamt skapa den pedagogiska planen. Nu under april samlar vi både studentrepresentanter, och PD/GUA, säger Teresa. Vidare blir det representanter från Region Stockholm och självklart de som undervisar på KI.

Ge oss dina inspel

Har du egna erfarenheter och tankar kring KI:s pedagogiska utveckling är det mycket värdefullt för oss att ta del av dem. Hör av dig!

Carl Savagecarl.savage@ki.se
Teresa Sörö, teresa.soro@ki.se

Även Maria Watter, verksamhetschef Undervisning och lärande, ingår i projektteamet.