Publicerad: 2018-12-19 12:59 | Uppdaterad: 2018-12-19 13:04

Över 31 miljoner kronor från Erling-Perssons stiftelse

Vaccinationsstrategier mot pneumokocker, hjärtkärlforskning med magnetkamera och en atlas över mänskliga celler – det är några av de projekt med KI-anknytning som Familjen Erling-Perssons stiftelse i år väljer att satsa på. Drygt 31 miljoner kronor går till fyra projekt som leds från KI. Dessutom ingår KI-forskare i ytterligare ett projekt som leds från KTH.

Familjen Erling-Perssons Stiftelse ger via sina projektanslag stöd till forskning inom medicin och vård. Viktiga urvalskriterier vid ansökan är att forskningen är patientnära, tillämpningsinriktad och innefattar samarbete över de vetenskapliga gränserna.

Årets anslagstagare vid KI:

Birgitta Henriques Normark, foto: Stefan Zimmerman. Forskningsledare: Birgitta Henriques Normark, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Område: Utveckla membranpartiklar för vaccinationsstrategi med bredare effekt än dagens mot pneumokock-infektioner.

Beviljat anslag: 9 miljoner kronor över 3 år.

Anders Björkman, foto: John Sennett.Forskningsledare: Anders Björkman, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Område: Malaria-bekämpning på Zanzibar, Tanzania.

Beviljat anslag: 2 miljoner kronor, engångssumma.

Stefan Carlsson, foto: privat.Forskningsledare: Stefan Carlsson, institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Område: Behandling mot prostatacancer – PSMA/PET-styrd behandling jämfört med konventionell strålbehandling, en randomiserad studie.

Beviljat anslag: 7,5 miljoner kronor över 3 år (forskningen kommer att bedrivas vid Cancer Centrum Karolinska).

Lars Rydén, foto: MedPage Today (skärmklipp)Forskningsledare: Lars Rydén, institutionen för medicin, Solna.

Område: Hjärtkärlforskning med magnetkamera, MR-Thorax.

Beviljad finansiering: 12,7 miljoner kronor över 3 år.

Sten Linnarsson, foto: Stefan Zimmerman. Medsökande forskningsledare: Sten Linnarsson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Huvudsökande: Joakim Lundeberg, KTH.

Område: The Human Developmental Cell Atlas.

Beviljat anslag: 60 miljoner kronor över 4 år (till hela projektet).