Publicerad: 2017-03-02 06:00 | Uppdaterad: 2017-03-02 10:14

Ökad överlevnad med ny behandling mot aggressiv barncancerform

Ett internationellt forskarlag, där forskare från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset ingått, har genomfört en klinisk studie på en ny behandling mot så kallad högriskneuroblastom, en mycket aggressiv cancerform som enbart drabbar små barn. Resultaten visar enligt forskarna att den nya behandlingen både ökar överlevnaden och minskar biverkningarna hos barnen.

– Det här är ett viktigt steg framåt för dessa svårt sjuka barn, säger Per Kogner, överläkare och professor i pediatrisk onkologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, som lett den svenska delen av studien.

Den behandling som nu testats är den nya läkemedelskombinationen busulfan-melphalan, som ges i höga doser följt av stamcellstransplantation. Totalt ingick 1347 barn från 18 länder i en så kallad fas 3-studie, varav 598 barn slumpvis valdes ut för behandling med busulfan-melphalan eller den tidigare standardbehandlingen. Överlevnaden för barnen med den nya behandlingen ökade enligt forskarna från 38 procent till 50 procent, medan risken för livshotande biverkningar minskade från 10 procent till 4 procent.

Före två års ålder

Neuroblastom drabbar enbart små barn, vanligen före två års ålder. Sjukdomen uppstår från det sympatiska nervsystemet, men uppträder ofta även i binjurarnas inre del och i nervvävnaden utefter ryggraden. Ungefär 20 svenska barn om året får diagnosen, vilket gör att samverkan mellan länder är viktig för att studierna ska bli tillräckligt stora och forskningen om nya behandlingar gå framåt.

Den nu aktuella samverkansstudien publiceras i tidskriften The Lancet Oncology och har koordinerats av professor Ruth Ladenstein vid det medicinska universitetet i Wien. Forskningen har finansierats med anslag från EU:s femte ramprogram och St. Anna Kinderkrebsforschung, Österrike. I Sverige har studien främst fått stöd genom Barncancerfonden, Cancerfonden och Vetenskapsrådet.

Publikation

Busulfan and melphalan versus carboplatin, etoposide, and melphalan as high-dose chemotherapy for high-risk neuroblastoma (HR-NBL1/SIOPEN): an international, randomised, multi-arm, open-label, phase 3 trial
Ladenstein R, Pötschger U, Pearson ADJ, Brock P, Luksch R, Castel V, Yaniv I, Papadakis V, Laureys G, Malis J, Balwierz W, Ruud E, Kogner P, Schroeder H, Forjaz de Lacerda A, Beck-Popovic M, Bician P, Garami M, Trahair T, Canete A, Ambros PF, Holmes K, Gaze M, Schreier G, Garaventa A, Vassal G, Michon J, Valteau-Couanet D, for the SIOP Europe Neuroblastoma Group (SIOPEN)
The Lancet Oncology, online 1 March 2017, http:// dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(17)30070-0.

HOPE – en ny enhet för barn med cancer

Läs om Hematologisk Onkologisk Prövningsenhet (HOPE) på Astrid Lindgrens barnsjukhus, där Per Kogner och hans kollegor arbetar för att ge nytt hopp åt cancersjuka barn.