Publicerad: 2019-11-25 21:00 | Uppdaterad: 2019-11-27 12:57

Nyupptäckt immuncell bidrar till toxisk chock

Nyligen upptäckta immunceller som kallas MAIT-celler spelar en central roll i toxisk chock orsakad av grupp A-streptokocker, visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten som publiceras i tidskriften PNAS kan få betydelse för diagnostik och behandling av det livshotande tillståndet.

Grupp A-streptokocker är bakterier som är vanligt förekommande i befolkningen och den vanligaste bakteriella orsaken till milda halsinfektioner, halsfluss. Men bakterien kan också orsaka livshotande tillstånd om den kommer ut i blod eller vävnad och där ger upphov till sepsis eller toxisk chock. Dessa tillstånd har ett mycket snabbt förlopp och är associerade med en hög dödlighet och ofta omfattande vävnadsskada, vilket har medfört den mediala benämningen ”mördarbakterier”.

Johanna Emgård, doctoral student at the Department of Medicine, Huddinge
Johanna Emgård. Foto: Lovisa Emgård

Immuncellerna överreagerar

Vid toxisk chock producerar bakterierna toxiner som kallas superantigener vilka får immuncellerna att överreagera och producera stora mängder cytokiner, proteiner/peptider vars normala funktion är att reglera immunologiska och inflammatoriska förlopp. Forskare vid Karolinska Institutet visar nu att MAIT-celler, en relativt nyupptäckt typ av immunceller, spelar en avgörande roll i sjukdomsförloppet vid streptokock-orsakad toxisk chock.

– MAIT-cellerna är få till antal, men de reagerar snabbt på grupp A-streptokocker och producerar stora mängder cytokiner. Denna överproduktion av cytokiner kallas cytokinstorm och resulterar i läckande blodkärl, sänkt blodtryck och organsvikt, säger Johanna Emgård, doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge, och studiens försteförfattare.

Anna Norrby-Teglund. Foto: Stefan Zimmerman

Snabb behandling avgörande

Forskarna visar också att MAIT-celler är aktiverade i patienter under den akuta fasen av infektionen.

– Upptäckten är viktig eftersom den innebär att vi har funnit ett nytt möjligt mål för diagnostik och behandling. Det är särskilt viktigt med tanke på det snabba förlopp som kännetecknar toxisk chock orsakad av grupp A-streptokocker och där tidig diagnostik och behandling är avgörande för sjukdomsförloppet, säger Anna Norrby-Teglund, professor vid samma institution och studiens sisteförfattare.

Studien är ett samarbete mellan Anna Norrby-Teglunds forskargrupp och Johan Sandbergs forskargrupp vid institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet. Forskningen finansierades av EU:s sjunde ramprogram, Karolinska Institutet, Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Canadian Institute of Health Research.

Publikation

“MAIT Cells Are Major Contributors to the Cytokine Response in Group A Streptococcal Toxic Shock Syndrome”. Johanna Emgård, Helena Bergsten, John K. McCormick, Israel Barrantes, Steinar Skrede, Johan K. Sandberg, Anna Norrby-Teglund. PNAS, online 25 november 2019, doi: 10.1073/pnas.1910883116.