Publicerad: 2022-01-28 09:00 | Uppdaterad: 2022-01-28 12:14

Nytt blodprov och MR kostnadseffektivt vid prostatacancerscreening

Photo of man with prostate problems at doctor's office.
Foto: iStock

Kombinationen av ett nytt blodprovsbaserat test och magnetkameraundersökning (MR) kan minska både överdiagnostik och samhällskostnader vid prostatacancerscreening, visar en ny hälsoekonomisk utvärdering från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften European Urology. Resultaten i studien stöder införandet av organiserad prostatacancertestning i Sverige, menar forskarna.

Ett hinder för att införa prostatacancerscreening har länge varit att PSA-test (prostataspecifikt antigen) med efterföljande vävnadsprovtagning medför att ett stort antal ofarliga småtumörer upptäcks. MR i kombination med riktade vävnadsprover har visat sig kunna minska denna överdiagnostik, men tillgången till MR-undersökning i vården är begränsad.

Sparar ännu fler MR-undersökningar

Mark Clements
Mark Clements. Foto: Gunilla Sonnebring

STHLM3MR-studien har tidigare visat att det blodprovsbaserade Stockholm3-testet, som utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet, kan spara en tredjedel av alla MR-undersökningar när det gäller enstaka screeningtillfällen. Nu rapporterar samma forskargrupp att denna kombination även skulle vara kostnadseffektiv i Sverige jämfört med ingen screening alls eller PSA-test vid MR-baserad screening.

– Våra senaste resultat visar att användningen av Stockholm3 minskar antalet MR-undersökningar under en livstid med 60 procent. Därmed minskar även onödiga biopsier med 9 procent, vilket i sin tur minskar överdiagnostiken av lågrisktumörer, säger Mark Clements, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, som ansvarar för kostnadseffektivitetsstudien.

Analysen förutspådde att MR-baserad screening kombinerad med PSA-test eller Stockholm3 skulle minska prostatacancerrelaterade dödsfall med 7–9 procent över en livstid, jämfört med ingen screening alls. Den hälsoekonomiska utvärderingen visade att screening med PSA följt av Stockholm3 och MR hos högriskindivider klassificeras som en måttlig kostnad per vunna kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) jämfört med ingen screening alls, enligt Socialstyrelsens definition. PSA kombinerat med MR klassificeras som en mycket hög kostnad per vunna QALY jämfört med Stockholm3 kombinerat med MR.

Stöd för OPT i Sverige

Shuang Hao
Shuang Hao. Foto: Stefan Zimmerman

– Kombinationen med Stockholm3 kan således spara sjukvårdsresurser och minska kostnader för samhället, samtidigt som hälsofördelarna med att tidigt kunna diagnostisera prostatacancer kvarstår. Det utgör därför ett intressant alternativ för prostatacancerscreening i Sverige, säger Shuang Hao, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och studiens förstaförfattare.

Flera regioner i Sverige har börjat planera och genomföra pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning (OPT) genom de regionala cancercentrumen. Den nationella arbetsgruppen för OPT har rekommenderat att pilotprojekten utreder användningen av olika strategier för prostatacancerscreening.

Tobias Nordström, forskare vid vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), vid Karolinska Institutet.
Tobias Nordström. Foto: Stefan Zimmerman

– Vår nya studie ger stöd för att använda Stockholm3 som ett komplement vid MR-baserad screening, vilket skulle kunna utvärderas i någon av OPT-piloterna, säger Tobias Nordström, docent i urologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS) vid Karolinska Institutet som är huvudansvarig för STHLM3MR-studien och medförfattare till kostnadseffektivitetsstudien.

Kan anpassas för andra länder

Den hälsoekonomiska utvärderingen är specifik för Sverige, men simuleringsmodellen som använts i studien är öppen källkod och kan enkelt anpassas för att bedöma användningen av Stockholm3 och MR i andra länder. Stockholm3-testet är tillgängligt för kliniskt bruk i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien och Tyskland och kommer att bli tillgängligt i ytterligare europeiska länder under 2022.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Swedish e-Science Research Centre (SeRC), Prostatacancerförbundet, Karolinska Institutet och Cancerfonden. Medförfattaren Henrik Grönberg har fem ansökningar om patent relaterade till prostatacancerdiagnostik. En annan medförfattare, Martin Eklund, är med på fyra av dessa patentansökningar. Karolinska Institutet samarbetar med företaget A3P Biomedical för att utveckla tekniken för Stockholm3-testet. Henrik Grönberg, Martin Eklund och Tobias Nordström äger aktier i A3P Biomedical.

Publikation

“Cost Effectiveness of the Stockholm3 Test and Magnetic Resonance Imaging in Prostate Cancer Screening: A Microsimulation Study”. S. Hao, E. Heintz, E. Östensson, A. Discacciati, F. Jäderling, H. Grönberg, M. Eklund, T. Nordström, M. Clements. European Urology, online 27 januari 2022, doi: 10.1016/j.eururo.2021.12.021.