Publicerad: 2024-06-04 15:32 | Uppdaterad: 2024-06-04 15:49

Nyetablerat Theranostics Trial Center för cancerdiagnostik och behandling

Porträtt av medarbetare vid Theranostics Trial Center.
Foto: Stefan Zimmerman

Den 3e juni invigdes Theranostics Trial Center (TTC) som en ny sektion inom ME Nuklearmedicin och Sjukhusfysik, Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK), med en akademisk hemvist vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. TTC har fokus på kliniska prövningar i tidig fas vad gäller radioaktivt märkta målsökande läkemedel för diagnostik och behandling av cancerpatienter

Begreppet teranostik syftar på kombinationen av terapi och diagnostik. Inom teranostik används målsökande radioaktivt märkta läkemedel för att först identifiera/diagnostisera (med en diagnostik isotop) en ”måltavla”, för att i nästa steg behandla cancern (med en terapeutisk isotop) med samma läkemedel, en så kallad radionuklidterapi;  eller med målriktade läkemedel. Metoden leder redan idag framgångsrikt till en förbättrad behandlingseffekt hos vissa cancerpatienter. 

TTC består av olika discipliner, såsom specialister inom nuklearmedicin, sjukhusfysik, onkologi och radiofarmaci. TTC samarbetar nära med andra ME inom MDK och Tema Cancer vid Karolinska universitetssjukhuset och institutionerna onkologi-patologi,, molekylär medicin och kirurgi, klinisk vetenskap, intervention och teknik samt CIR (Centre for Imaging Research). 

-Förutom stora hälsoekonomiska besparingar kan patienter slippa onödig behandling med oönskade biverkningar och därmed bibehållen livskvalitet. säger en av grundarna, professor Rimma Axelsson , överläkare och professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.