Publicerad: 2015-03-06 09:00 | Uppdaterad: 2015-03-09 13:39

Nya rön om ”nyckelspelarna” vid inflammation i hjärnan

När kroppens immunförsvar reagerar mot en angripare eller en skada uppstår inflammation. Det är en naturlig process, som dock ofta blir för stark och därför skadlig. I hjärnan förekommer inflammation både i samband med hjärnsjukdomar som Alzheimers och Parkinsons, och vid stroke. Forskare från Lunds universitet och Karolinska Institutet, i nära samarbete med universitetet i Sevilla, lägger nu fram nya rön om några av inflammationens ”nyckelspelare” – rön som på sikt kan leda till nya behandlingar.

Den ena nyckelspelaren är en receptor kallad TLR4. Den spelar en viktig roll i kroppens medfödda immunförsvar, så viktig att en amerikansk och en fransk forskare fick Nobelpriset i medicin år 2011 för upptäckten av just denna receptor. Den andra nyckelspelaren är ett protein kallat galectin-3, som inte finns i en frisk hjärna utan bara i en hjärna med en pågående inflammation.

I en studie som publiceras i tidskriften Cell Reports visar forskarna nu att galectin-3 utsöndras av en viss sorts immunceller i hjärnan, så kallade mikrogliaceller. Proteinet binder till receptorn TLR4 och förstärker därigenom de reaktioner som leder till inflammation. Ännu mer galectin-3 produceras, varpå ännu mer binds till immuncellerna och inflammationen förstärks ytterligare i en självgående process.

Flera olika metoder

Forskarna har visat betydelsen av kopplingen mellan de båda ”nyckelspelarna” med flera olika metoder och i både laboratorieförsök, djurförsök och hos människor. Bland annat visar de att möss som gjorts genetiskt oförmögna att tillverka galectin-3 får mindre inflammation och mindre hjärnskador efter ett hjärtstillestånd. Även möss med en musversion av Parkinsons sjukdom får mindre hjärnskador om de inte har genen för galectin-3. Samtidigt har man i hjärnorna på människor som dött av en stroke kunnat se att galectin-3 kopplats till receptorn TLR4 på immunförsvarets celler.

Studiens förstaförfattare Miguel Angel Burguillos finns nu vid Queen Mary University i London, men utförde arbetet om galectin-3 och TLR4 under sin tid som post doc vid Lunds universitet och Karolinska Institutet. Forskningen i Lund har letts av Tomas Deierborg och den vid Karolinska Institutet av Bertrand Joseph. Forskare vid Sevillas universitet har också deltagit i studien under ledning av José L. Venero.

Forskningen har finansierats genom anslag från Anna och Edvin Bergers Stiftelse, Bergvalls Stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Kockska stiftelserna, Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Proyecto de Excelencia from Junta de Andalucia, Kungliga Fysiografiska sällskapet i Lund, Spanish Ministerio de Ciencia y Tecnología, Barncancerfonden, Svenska Parkinsonförbundet, Vetenskapsrådet, Strategiska forskningsområdet MultiPark vid Lunds universitet, Stroke-Riksförbundet och Åke Wibergs stiftelse.

Publikation

Microglia-secreted Galectin-3 acts as a Toll-Like Receptor-4 ligand and contributes to microglial activation
Miguel Burguillos, Martina Svensson, Tim Schulte, Antonio Boza-Serrano, Albert Garcia-Quintanilla, Edel Kavanagh, Martiniano Santiago, Nikenza Viceconte, Maria Jose Oliva-Martin, Ahmed Osman, Emma Salomonsson, Lahouari Amar, Annette Persson, Klas Blomgren, Adnane Achour, Elisabet Englund, Hakon Leffler, Jose Luis Venero, Bertrand Joseph, Tomas Deierborg
Cell Report, online 5 March 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2015.02.012