Publicerad: 2024-06-11 15:58 | Uppdaterad: 2024-06-11 15:57

Nya personer till uppdrag inom Dentmed

Äpple på bok
Foto: Pixabay

Här presenteras nya personer som valts till följande uppdrag: Internationaliseringsansvarig för tandläkarprogrammet, Biträdande Internationaliseringsansvarig för tandläkarprogrammet, IPL-promotor för tandläkarprogrammet, IPL-promotor för tandhygienistprogrammet och nytt uppdrag från årsskiftet: Inspera champion.

Internationaliseringsansvarig tandläkarprogrammet

Mae Suliman

NY: Biträdande Internationaliseringsansvarig tandläkarprogrammet 

Moa Lärfors

KI arbetar för en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen. Syftet är att öka kvaliteten och mångfalden och att förbereda KI:s studenter för arbete på en global arbetsmarknad.

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

IPL-promotor tandläkarprogrammet

Jesper Dalum

IPL-promotor tandhygienistprogrammet 

Jonas Erdenborg

För att möta människors olika behov och erbjuda god vård behöver olika professioner känna till varandras kompetensområden och samverka. Samtliga program ska ha en IPL-promotor, som driver och stödjer införandet av de gemensamma övergripande lärandemålen och lärandeaktiviteter vid KI.

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

NY från 2025: Inspera champion

Jesper Dalum

Uppdraget innebär:

Att vara ett stöd för lärare och ansvarig för att skapa digitala examinationer i Inspera

Att kunna identifiera lämpliga frågetyper i Inspera som passar den aktuella kursen/examinationen

Uppföljning och utvärdering av frågor och examinationen genom tillgänglig statistik i Inspera 

Att kommunicera relevant information från Inspera till institutionens medarbetare

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .