Publicerad: 2022-10-26 09:00 | Uppdaterad: 2022-11-17 14:27

Nya avsnitt av KIPRIME podcast

KI:s podcast KIPRIME får du möta världens ledande forskare inom medicinsk pedagogik vilket ger ett lättillgängligt och brett perspektiv över forskningsfronten inom området. Under hösten 2022 publiceras nya avsnitt.

KIPRIME podcast logga
KIPRIME podcast. Foto: KI.

Podcastens första avsnitt producerades av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) utifrån Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborg stiftelse under 2020.

Nytt material 2022

I de två första avsnitten samtalar Alina Jenkins med Dr Liselotte Dyrbye och Dr Mahan Kulasegaram, om deras huvudforskningsområden. 

Ett nytt avsnitt släpps varannan vecka. Podcasten produceras på engelska.

KIPRIME

KIPRIME är ett internationellt pris som delas ut för framstående forskning i medicinsk pedagogik. Syftet är att uppmärksamma och stimulera högkvalitativ forskning inom området, samt främja långsiktiga förbättringar i det pedagogiska arbetet.

Priset har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse som bildades 2001.

Kontakt